The Stories

“สลิงชอท เปิดกว้างให้เราได้ใช้ความคิด ได้ลงมือทำในสิ่งเราถนัดและสนใจอยากจะทำ”

นวมณฑ์ บูรณเกียรติศักดิ์
Project Coordinator - ฝ่ายให้คำปรึกษา
เริ่มงาน: 30 กันยายน 2560

เริ่มต้นเข้ามาทำงานที่ สลิงชอท ด้วยการแนะนำของเพื่อน เพราะรู้ว่าเราสนใจเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

ความประทับใจ เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่มาทำงาน เพราะสลิงชอทมีระบบ Buddy ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน ซึ่ง Buddy จะเป็นเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ และให้กำลังใจ ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดียว เมื่อก้าวเข้ามาเป็นพนักงานใหม่

ตอลด 9 เดือนที่ทำงานกับสลิงชอท ที่นี่เปิดกว้างให้เราได้คิด ได้ลงมือทำ ได้เป็นส่วนหนึ่ง และถ้าเรามีความคิดเห็นต่าง เขาก็รับฟังความคิดเห็นของเรา ไม่ได้คิดว่าเราเป็นแค่พนักงานตัวเล็ก ๆ

จริง ๆ เหมือนสนามเด็กเล่น ที่ให้พนักงานทุกคนได้ทดลองทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจและถนัด โดยมีผู้บริหารยืนดูข้างๆ คอยให้คำแนะนำและระมัดระวังไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
“ขอบคุณสลิงชอท ที่เปิดกว้างให้เราได้ใช้ความคิดได้ลงมือทำในที่ถนัดและสนใจอยากจะทำ”