The Stories

“สลิงชอทไม่ใช่แค่ที่ทำงาน แต่คือบ้านอีกหลังของเรา”

ปุณณดา ปัญญาศุภขจร
HR & Operations Manager
เริ่มงาน: 18 เมษายน 2555

สลิงชอท องค์กรแห่งการพัฒนาคน มันไม่ใช่แค่คำพูด แต่ดิฉันเชื่อแบบนั้นจริง ๆ ที่นี่เน้นในการพัฒนาคน และสร้างคนให้มีทักษะที่กว้างขึ้น จนสามารถที่จะทำงานในด้านต่าง ๆ ได้หลากหลาย ผ่านกระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งงานกันภายใน หรือที่เรียกว่า Job Rotation ให้กับพนักงานที่ทำงานมาสักระยะหนึ่ง ซึ่งดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนี้ หลังจากที่ทำงานในทัพหน้าทั้งในส่วนของการบริการลูกค้า และส่วนของการขายมา 4 ปี ก็ได้ย้ายมาทำงานที่แผนก HR & Operations ซึ่งช่วงที่ย้ายมาใหม่ๆ ด้วยหน้าที่รับผิดชอบที่เปลี่ยนไป ทั้งหัวหน้าใหม่ ลูกน้องใหม่ และที่สำคัญคือความท้าทายในงานใหม่ ที่มีรูปแบบงานที่แตกต่างออกไปจากเดิม ในช่วงแรกรู้สึกกังวล แต่ด้วยที่หัวหน้าเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ โดยให้ใช้จุดแข็งในงานที่รับผิดชอบ ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ซึ่งทำให้รู้ว่าเรามีศักยภาพ สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่าง ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรอบรู้กว้างมากขึ้นจากขบวนการนี้ และสุดท้ายเมื่อผลงานออกมาดี เราก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำ

กว่า 6 ปี ที่ทำงานกับ สลิงชอท ได้รับโอกาสต่าง ๆ มากมาย ได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาในทุกขบวนการที่บริษัทมีให้ ได้ทำงานกับผู้บริหารเก่ง ๆ ที่มีความเข้าใจ เอาใจใส่ดูแลพนักงานเป็นเหมือนครอบครัว ที่ทำให้เราสามารถหล่อหลอมชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเข้ากันได้ ทำให้สนุกและรู้สึกอยากไปทำงานทุกวันจริง ๆ “เพราะสลิงชอทไม่ใช่แค่ที่ทำงาน แต่คือบ้านอีกหลังของเรา”