The Stories

“จะทำงานให้สนุก ต้องสนุกไปกับงาน”

สรัลพัส กิ่งแก้ว
Director of HR & Operations
เริ่มงาน: เริ่มงาน: 1 กรกฎาคม 2554

จะทำงานให้สนุก ก็ต้องสนุกกับการทำงาน แม้จะทำงานมานานกว่า 7 ปี ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าอยากตื่นมาทำงานทุก ๆ วัน

สลิงชอท นับเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ดิฉันใช้เวลาทำงานที่ออฟฟิศมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง มาตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่นี่ สำหรับคนอื่น ๆ อาจจะรู้สึกเบื่อ แต่สำหรับดิฉันแล้ว มันเป็นความสุข สนุก และท้าทาย เพราะที่สลิงชอท มีสิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ ที่ต้องคิด ทดลองปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดูแลพนักงานของเราด้วย ในแต่ละวันทำงาน จึงไม่มีคำว่าเบื่อ

ที่สลิงชอท บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชื่อตำแหน่ง ในแต่ละปี พนักงานทุกระดับจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเพิ่มเติมตามความสนใจของตนเองและความต้องการขององค์กร สำหรับตัวดิฉันก็เช่นกัน บางงานเป็นงานใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เช่น PR, Marketing, Corporate Branding, การทำสื่อ Social Media, Website รวมทั้งดูแลงาน Creative แต่เมื่อ สลิงชอทให้โอกาสและเชื่อมั่น ประกอบกับความเชื่อของตนเองว่า “ไม่มีอะไรทำไม่ได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและมี Passion เป็นตัว Drive” นอกจากความสุขที่ได้เห็นงานที่ทำมีคุณค่าต่อองค์กรแล้ว มันเป็นการการสร้างคุณค่าให้ตัวเองจากการได้เรียนรู้และได้ skill ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน คงไม่มีที่ไหน ที่จะเปิดโอกาสให้เรียนรู้ ทดลองและลงมือทำในสนามทำงานจริงเหมือนที่สลิงชอท อีกแล้ว!

ทุกวันนี้ จึง “สนุกไปกับการทำงาน ภูมิใจกับทุกความสำเร็จ ตื่นเต้น และพร้อมท้าทายไปกับเป้าหมายใหม่ๆ ขององค์กร”

ขอบคุณ สลิงชอท ที่มอบประสบการณ์การทำงานที่ไม่เหมือนที่อื่นใดที่เคยทำมา..