The Stories

Intern's Story

วันทิพย์ (เน) สู่ทรัพย์
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
เอกการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝึกงานที่ สลิงชอท กรุ๊ป ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559

“นึกย้อนไปก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาฝึกงานที่เกี่ยวกับเรื่อง HR Consulting เพราะไม่ตรงกับสายที่เรียน ขณะเดียวกันเพื่อนๆ ส่วนมากชวนกันไปฝึกงานด้านการตรวจสอบบัญชี (Audit) จุดเปลี่ยนมันเกิดจาก ในช่วงปี 2 มีโอกาสได้เรียนวิชาพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior) มันทำให้รู้สึกสนใจด้านคน ด้านวัฒนธรรมองค์กร จึงไปขอคำแนะนำจากอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ ซึ่งทั้ง 2 ท่านก็บอกว่า สลิงชอท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่เราอาจจะสนใจ จึงเริ่มหาข้อมูลในเว็บไซต์ และพี่ที่มาให้คำปรึกษาตอนทำโปรเจค ก็แนะนำให้ส่งประวัติไป สุดท้ายก็ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่ สลิงชอท กรุ๊ป ก่อนที่จะเข้ามาฝึกงานก็กังวลพอสมควร เพราะไม่แน่ใจว่าจะเจอกับงานอะไร บวกกับเป็นการฝึกงานที่ไม่ตรงกับสายที่เรียนมา แต่ก็คิดว่าเป็นการท้าทายตัวเองและจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ วันแรกของการเข้าไปฝึกงานในฝ่ายการโค้ชและให้คำปรึกษา จำได้ว่าวันนั้น พี่ๆ ในทีมก็ออกไปพบลูกค้ากันหมด มีพี่อีกทีมมาคอยแนะนำ พูดคุย และให้ช่วยงาน สรุปจบวันแรกผ่านไปแบบอุ่นใจ ตลอดการฝึกงานที่นี่ ทำให้เข้าใจชีวิตการทำงานมากขึ้น ได้ทำงานจริง ทำโปรเจค โดยเอาความรู้ทฤษฎีที่เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้จริง ที่นี่เปิดโอกาสให้เสนอความเห็น ได้ลองทำงานออกมาในสไตล์ของเรา ตอนแรกๆ ก็กลัวว่าจะทำผิด ทำไม่ดีหรือเปล่า แต่ก็คอยมีพี่ๆ ให้คำแนะนำ สามารถถามได้ตลอดเวลา และที่ชอบมากๆ คือเวลาทำงานเสร็จแต่ละงานก็จะถาม feedback จากพี่ๆ ได้ ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้พัฒนาตัวเอง นอกจากจะได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ก็มีโอกาสได้เรียนรู้พวกโมเดล และทฤษฎีของหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจ ถ้าถามว่าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานครั้งนี้ คืออะไร ก็คงจะเป็นความรู้ที่ได้ระหว่างการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และความภูมิใจที่เห็นว่างานที่เราทำเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคได้ถูกนำไปใช้จริง ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือ การค้นพบตัวเองว่ามีความสุขและตื่นเต้นกับการทำงานในด้านนี้ เมื่อกลับไปเรียน เวลามีรุ่นน้องหรือเพื่อนๆ ที่สนใจด้านคนหรือองค์กร เราก็จะเล่าประสบการณ์ ความประทับใจและแนะนำ สลิงชอท กรุ๊ป ให้กับทุกคน เพราะคิดว่าที่นี่ให้อะไรกับเรามากจริงๆ สุดท้ายก็อยากขอบคุณ สลิงชอท กรุ๊ป ที่ให้โอกาสสำหรับการฝึกงานในครั้งนี้”