8
NEWSROOM

สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สลิงชอท กรุ๊ป ได้จัดงานแถลงข่าวธุรกิจใหม่ Leadership Wellness ส่งโปรแกรม LeadingWell ที่มาจะช่วยผู้นำไทยในการสร้างวัฒนธรรม Wellness ในองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยวัตถุประสงค์ที่สลิงชอทสร้าง หลักสูตร Leadership Wellness ขึ้นเป็นรายแรกในไทย เนื่องจากผู้นำส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะดูแลองค์กรแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเอง (wellness) ด้วย จึงจะสามารถนำพาบุคลากรและองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

โปรแกรม LeadingWell เน้นกระบวนการสร้าง Wellness Culture ในองค์กร ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้ แต่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้นำ ในการเป็นต้นแบบในเชิงพฤติกรรม ส่งต่อแรงบันดาลใจไปสู่คนในองค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จาก Wellness Culture คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจากคนในองค์กรมีสุขภาพดี และมีความสุขในการใช้ชีวิต จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น


ที่มา: THE NATION THAILAND
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
คอลัมน์ สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก
LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 


“Wellness Culture is the New Sustainable Strategy” ในยุคที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำงานกันเครียดกว่าเดิม Wellness Culture จะช่วยตอบโจทย์ และหนุนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร Headline
สลิงชอทฯรุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกไทย
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท จับกระแสเวลเนส จัดคอร์สดูแล “สุขภาพกายและจิตผู้นำองค์กร”
‘สลิงชอท’ รุกตลาด Wellness ในไทย จัดแพ็คเกจ 4 แสนบาท คอร์ส 12 เดือน ช่วยพัฒนาผู้นำองค์กร
“SLINGSHOT” Launch “Leadership Wellness”
สลิงชอท กรุ๊ป รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
โค้ชชิ่งยังแรง ‘สลิงชอทกรุ๊ป’ รุกสร้าง wellness culture เริ่มจากสุขภาพผู้นำ หนุนธุรกิจยั่งยืน
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
สลิงชอทครบรอบ 15 ปี เผยความสำเร็จให้คำปรึกษาผู้นำมากว่า 100,500 ราย พร้อมเปิดธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกของประเทศไทยตอบโจทย์ตลาด หวังช่วยให้บริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 30% ในปีนี้ เนื่องจากพบว่าผู้นำในปัจจุบันหันมาใส่ใจตนเองตามเทรนด์สุขภาพ
สลิงชอท'รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness
Slingshot launches country’s first leadership wellness programme
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอทกรุ๊ปรุกธุรกิจ Leadership Wellness รายแรกในไทย เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอทฯชูธุรกิจใหม่ Leadership Wellness
สลิงชอท กรุ๊ป' รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท กรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจใหม่บุกตลาด Wellness เจาะผู้นำองค์กร
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย ส่งโปรแกรมแรก LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง สร้าง Wellness Culture เพื่อธุรกิจยั่งยืน
Wellness Culture ฟิต&เฟิร์มเริ่มที่ 'ผู้นำ'
ฮาร์วาร์ด เผยเทรนด์องค์กรยุคใหม่ "เวลล์เนสส์ คัลเจอร์" สร้างความได้เปรียบยั่งยืนทางธุรกิจ 10 เท่า
สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
สลิงชอท กรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจใหม่บุกตลาด Wellness
องค์กรสุขภาพดี ผู้นำไม่เครียด สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ 10 เท่า
สลิงชอทกรุ๊ปแตกไลน์ธุรกิจใหม่
สลิงชอทกรุ๊ปแตกไลน์ธุรกิจใหม่
“สลิงชอท กรุ๊ป” รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness เจาะกลุ่มผู้นำองค์กร
สลิงชอท กรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจใหม่บุกตลาด Wellness เจาะผู้นำองค์กร
สลิงชอท กรุ๊ป รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
“Wellness Culture is the New Sustainable Strategy” ในยุคที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำงานกันเครียดกว่าเดิม Wellness Culture จะช่วยตอบโจทย์ และหนุนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร
“Wellness Culture is the New Sustainable Strategy” ในยุคที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำงานกันเครียดกว่าเดิม Wellness Culture จะช่วยตอบโจทย์ และหนุนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร
“Wellness Culture is the New Sustainable Strategy” ในยุคที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำงานกันเครียดกว่าเดิม Wellness Culture จะช่วยตอบโจทย์ และหนุนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร
“Wellness Culture is the New Sustainable Strategy” ในยุคที่ผู้บริหารองค์กรต้องทำงานกันเครียดกว่าเดิม Wellness Culture จะช่วยตอบโจทย์ และหนุนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไร
ผู้นำ' สองสไตล์ หัวใจ 'Wellness'
สร้างวัฒนธรรมสุขภาพดี ในองค์กรกันเถอะ!