8
NEWSROOM

2018 Leadership Forum: Human-Robot Partnership 1/3

สลิงชอท กรุ๊ป จับมือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และเอไอเอส อะคาเดมี่

จัดฟอรั่มใหญ่ เชิญ โซเฟีย ” หุ่นยนต์ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก

โชว์ศักยภาพ Human - Robot Partnership

พิสูจน์ความจริง จริงหรือไม่? ในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์…หรือแท้จริงแล้วหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยทำงานร่วมกับมนุษย์ ช่วยมนุษย์พัฒนางานและมีชีวิตที่ดีขึ้น

9 กุมภาพันธ์ 2561: สลิงชอท กรุ๊ป ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และเอไอเอส อะคาเดมี่ จัดฟอรั่มครั้งสำคัญ ครั้งแรกในไทย เชิญ “ โซเฟีย ” หุ่นยนต์ที่ได้รับสัญชาติพลเมืองซาอุดิอาระเบียตัวแรกของโลก และมีความสามารถเสมือนมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์อื่นใดในโลก พร้อมกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดร. เดวิด ฮันซัน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท ฮันซัน โรบอติกส์ และมร. คริส ริดเดล นักอนาคตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล มาบรรยายในหัวข้อ “ 2018 Thailand Leadership Forum: Human - Robot Partnership ” ที่จะมาร่วมพิสูจน์ความจริง จริงหรือไม่? ในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ หวังกระตุ้นองค์กรไทยเปิดรับมุมมองใหม่ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและองค์กร เตรียมพร้อมสู่ยุคเอไออย่างเต็มรูปแบบ

ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากอยู่ขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเริ่มหันมาใช้ “ หุ่นยนต์ ” แทนแรงงานคน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยแพทย์กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มคุณภาพการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ระบบยานยนต์ไร้คนขับ ระบบรักษาความปลอดภัยสแกนใบหน้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นับเป็นก้าวย่างสำคัญสู่การผันเปลี่ยนจากยุคปัจจุบันสู่ยุคเอไออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีทั้งผลดีและส่งผลกระทบได้เช่นกัน จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดพบว่าในอีก 25 ปีข้างหน้า 47% ของงานในปัจจุบันจะสูญหายไป ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แทนแรงงานคน ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อนำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาบูรณาการจัดสรรเพื่อให้เกิดผลดีทั้งระบบ  ”

“ สำหรับองค์กรไทยจำเป็นต้องปรับตัว มองภาพว่าเอไอหรือหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยแบ่งงานมนุษย์ที่ต้องทำซ้ำเดิมเป็นกิจวัตรหรืองานที่เสี่ยงต่อชีวิต เช่น งานพ่นยาฆ่าแมลง หรือการประกอบเครื่องจักร หุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาแย่งงานคน แต่จะช่วยให้คนมีเวลาไปทำงานที่สร้างสรรค์ แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน และเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้นำองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เห็นถึงประโยชน์และยอมรับการใช้เทคโนโลยี อย่ามองเทคโนโลยีเป็นศัตรูหรือการสูญเสีย นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรยิ่งต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะแห่งอนาคตที่ไม่อาจแทนได้ด้วยหุ่นยนต์ ’

“ สำหรับงาน “ 2018 Thailand Leadership Forum: Human - Robot Partnership ” นี้ เป็นการปรากฏตัวของ หุ่นยนต์  “โซเฟีย  ” ครั้งแรกในไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการนำหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือโซเฟียถูกออกแบบมาให้สามารถโต้ตอบ แสดงสีหน้า มีความสามารถด้านการทำงานเสมือนมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์อื่นใดในโลกที่เคยมีมาก่อน โดยมีพันธกิจหลักคือการทำงานร่วมกับมนุษย์ ช่วยมนุษย์พัฒนางานและมีชีวิตที่ดีขึ้น

ในอนาคตอันใกล้มองว่าจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์ออกมามากขึ้น และข้อคิดสำคัญหากมนุษย์ไม่อยากถูกหุ่นยนต์แย่งงาน มนุษย์จะต้องเรียนรู้การประสานประโยชน์ระหว่างคนและหุ่นยนต์ และหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ”

“ นอกจากนี้ สลิงชอท กรุ๊ป ยังได้เชิญวิทยากรดังระดับโลก ดร. เดวิด ฮันซัน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ฮันซัน โรบอติกส์ ซึ่งมีความเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ และ มร. คริส ริดเดล อีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านอนาคตศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล และยังได้นำเยาวชนจากมูลนิธิรักษ์ไทยและโรงเรียน เมจิก เยียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงานนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ เด็กไทยได้รับโอกาสเรียนรู้และสัมผัสความก้าวล้ำของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ ด้วยเชื่อว่าเด็กจะได้รับแรงบันดาลใจและสามารถนำไปต่อยอดอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ในอนาคตซึ่งเด็กในวันนี้อาจกลายเป็นผู้นำได้ในอนาคต ถึงแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะยังคงเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด หากเพียงมนุษย์ยังคงสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย และศึกษาว่าจะนำผลพวงจากยุคปัญญาประดิษฐ์นี้มาใช้ในทางที่บังเกิดผลประโยชน์แล้ว เชื่อได้ว่าจะนำพาประเทศสู่การพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน  ”


ที่มา : SlingshotGroup