Videos
string(67) "https://slingshot.co.th/uploaded/content/201708/1503462594.1475-jpg"

อยากได้ความสร้างสรรค์ ผู้นำต้องหยุดสั่ง

การจะดึงพลังความสามัคคีของคนรุ่นใหม่ให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกัน คุณเอ วราวุธ เจนธนากุล ...