ที่มา : คอลัมน์ ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: Levels of Thinking (1)
ฉบับวันที่  23-26  ม.ค  2557