ที่มา : คอลัมน์ ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: Levels of Thinking (จบ)
ฉบับวันที่  30 ม.ค - 2 ก.พ 2557