เดี๋ยวนี้ผมพบองค์กรใดมักได้ยินแนวทางการบริหารจัดการทีมแบบ ‘เน้นจุดแข็ง’ แต่ผู้นำควรระวัง ‘จุดตาย’ ของตนไว้ด้วย

Strengths-Based Development เกิดจากความเชื่อว่ามนุษย์พัฒนาได้มากกว่าจากสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้ว ไม่ใช่สิ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีเทียบเท่าผู้อื่น

Marcus Buckingham เป็นที่รู้จักทั่วโลกจากหนังสือเจาะจุดแข็งที่เกิดจากผลสำรวจของ Gallup Organization ส่วนงานวิจัยโดย Zenger and Folkman พบว่าหากผู้นำมีจุดแข็งเพียงสามสี่เรื่องก็เพียงพอที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศ Extraordinary ได้แล้ว

หน้าที่หัวหน้า คือการหาให้เจอว่าสมาชิกในทีมทำอะไรได้ดี แล้ววางหมากให้ตรงกับงานที่มี Put the right person on the right job ส่วนหน้าที่ลูกน้องคือพยายามโฟกัสที่จุดแข็งของตนเองให้มีครบทั้งความรู้ ทักษะ และพรสวรรค์

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมป้องกันจุดตายของคุณไว้ด้วย จุดบกพร่องที่จะทำให้คุณ ‘ไม่ได้ไปต่อ

คุณขนิษฐามีผลงานดีตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สามารถทำทีมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เธอโดดเด่นด้านมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานด้วยความรอบคอบ สมาชิกในทีมก็ให้การยอมรับต่อความรู้ที่เชี่ยวชาญ เราคิดว่าเธอน่าจะพร้อมแล้วกับการขึ้นรับตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ” ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกล่าวต่อองค์ประชุมพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งประจำปี

เป็นอันว่าเราเห็นตรงกันนะ มีใครมีประเด็นอะไรอีกไหม ก่อนที่จะลงมติปรับตำแหน่งคุณขนิษฐา” ซีอีโอผู้เป็นประธานถาม

ไม่มีใครกล่าวอะไร แต่แล้วคุณศุภชัย รองประธานฝ่ายบริการ ก็ยกมือขึ้นโดยไม่มีปี่ขลุ่ย

เอ่อ... ผมเห็นด้วยว่าคุณขนิษฐามีหลายคุณสมบัติที่พร้อมต่อตำแหน่งนี้ แต่ผมกังวลว่าเธอเป็นคนอะลุ่มอะล่วย เกรงใจผู้อื่นและไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจ หากขึ้นรับผิดชอบตำแหน่งที่ต้องเผชิญความขัดแย้งระหว่างธุรกิจ เธอจะมีปัญหา

ห้องประชุมเงียบ ไม่มีผู้โต้แย้ง ทุกคนรู้ว่าประเด็นนี้คือ ‘จุดตาย’ ของผู้บริหารท่านนี้

ข้อคิดสำหรับผู้นำสมอง

1.       เสริมจุดแข็งอาจสร้างจุดตาย เหรียญมีสองด้าน การพัฒนาจุดแข็งอาจสร้างจุดตายให้กับเราโดยไม่ได้ตั้งใจ คนที่กล้าตัดสินใจมักถูกมองว่าไม่ฟังคนอื่น คนฟังคนอื่นถูกมองว่าไม่เด็ดขาด คนคิดในกรอบกลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยม คนคิดนอกกรอบคือพวกเพ้อเจ้อ คนเห็นความเสี่ยงชอบมองโลกในแง่ร้าย นักแก้ปัญหาถูกมองว่าขาดวิสัยทัศน์ ส่วนนักปฏิบัติถูกมองว่าไม่วางแผน ฯลฯ งั้นหากคุณมีจุดแข็งใด ลองมองในมุมกลับด้วยว่าจุดแข็งนั้นกำลังสร้างจุดตายให้ตัวเองหรือเปล่า

2.       จุดตายทำให้คุณไม่ได้ไปต่อ จริงอยู่จุดแข็งทำให้คุณมีโอกาสจะเติบโตในองค์กร แต่จุดตายจะกลายเป็นตัวตัดสินความก้าวหน้าของคุณ ดังกรณีข้างต้น ผลงานและความสำเร็จที่คุณขนิษฐาเพียรสร้างมา มลายหายวับไปทันทีเมื่อจุดตายของเธอถูกยกขึ้นมา มีจุดแข็งสิบด้านแต่จุดตายเพียงเรื่องเดียวลบล้างได้สิ้น คนที่เก่งและทุ่มเททำงานสำเร็จมาตลอดอาจไม่ได้รับการโปรโมตด้วยเหตุผลเพียงองค์กรมองเขาเป็นคนหัวแข็ง ไม่เคยรับฟังความเห็นผู้อื่น

3.       ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ต้องปิด ผู้นำไม่ต้องเปลี่ยนขนาดทิ้งจุดแข็งของตัวเอง แต่ต้องฝึกให้สามารถปิดจุดตายได้ แปลง่ายๆว่าไม่ต้องทำตลอดเวลา แต่ต้องทำบ้างให้คนเห็น เช่น หากคุณเป็นคนละเอียด ลองหาโอกาสทำให้เห็นว่าเราก็สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ หรือหากคุณเป็นคนทำงานเป็นทีม เช่น คุณขนิษฐา ต้องแสดงความเด็ดขาดในบางสถานการณ์ ‘ให้ผู้อื่นรับรู้บ้าง

 “ผมกังวลว่าคุณขนิษฐาเป็นคนอะลุ่มอะล่วย เกรงใจผู้อื่นและไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจ หากขึ้นรับผิดชอบตำแหน่งที่ต้องเผชิญความขัดแย้งระหว่างธุรกิจ เธอจะมีปัญหา” คุณศุภชัยกล่าวกับที่ประชุม

แต่ดิฉันคิดว่าเธอทำได้นะคะ จริงอยู่ด้วยสไตล์การทำงาน คุณขนิษฐาเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย แต่หากจำเป็นเธอก็สามารถตัดสินใจได้ อย่างเมื่อประชุมไตรภาคีเมื่อต้นไตรมาส ดิฉันเห็นเธอโต้แย้งประเด็นนโยบายสินค้าใหม่กับทางอินโดนีเซียและเวียดนาม สุดท้ายพวกเขาก็ยอมตามที่เธอต้องการ” คุณสุชาดา รองประธานฝ่ายขายแย้ง

ก็จริงนะ ผมจำประชุมครั้งนั้นได้หมือนกัน ยังแอบชื่นชมว่าเธอเจรจาได้ดี เด็ดขาดแต่ให้เกียรติทุกฝ่าย ดูเป็นมืออาชีพ” ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งสนับสนุน

เป็นอันว่าเราเห็นตรงกันนะ มีใครมีประเด็นอะไรอีกไหม” ซีอีโอผู้เป็นประธานถาม

ครั้งนี้ห้องประชุมเงียบ ไม่มีผู้ใดยกประเด็นอื่นอีก จุดตายของคุณขนิษฐาถูกปิดไปเรียบร้อย

 
 

ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Principal Partner
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 22 พ.ย 58