ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Principal Partner
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560