Step 2: Discover Who You Are

Focus on your core; not the six-pack

สเต็ปที่สองของเส้นทางแห่ง Leadership Energy คือการสนใจแก่นให้มากกว่ากระพี้ ผู้นำต้องหมั่นตั้งคำถามและทบทวน Values and Purpose ของตนเอง

“ I have some back pain when I work at the office – what should I do? ” ผมควรทำไงกับอาการเจ็บหลัง? ผู้เรียนชาวเอเชียถาม เรากำลังอยู่ระหว่างโปรแกรม Emerging Leaders ที่เชียงใหม่

Everything is about your core. If you don’t have a strong core, then you will have problems everywhere. Bruno โค้ชด้านการดูแลร่างกายชาวฝรั่งเศสตอบ

Core ที่บรูโนหมายถึงคือกล้ามเนื้อบริเวณกลางลำตัวของเรา เช่น Transverse Abdominis หรือ TVA กล้ามเนื้อ Core เหล่านี้ช่วยยึดร่างกายให้สมดุล รักษาบาลานซ์ไม่ให้เราหกล้ม และดูแลกระดูกสันหลังให้ไม่คดงอ เจ้า Six-Pack ที่ทุกคนปรารถนาเสียอีกกลับเป็นแค่กล้ามเล็กๆ ชั้นนอก ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายสักเท่าไหร่

Having six-pack doesn’t mean you are strong – it’s the core that matters ” บรูโนสรุป ผู้นำก็เช่นกัน ต้องสนใจและหมั่นดูแล Core ของตน อย่าสนใจแต่ Six-Pack

What should I do with my difficult boss? ควรทำไงกับเจ้านายแย่ๆ  ” ผู้เรียนอีกคนถามผมในวันต่อมาระหว่างการแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่อง Leadership

Is this a core question or a six-pack question? นี่คือคำถามระดับไหน?  ” ผมย้อนถามเจ้าตัว

ในการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ เราต้องฝึกแยกให้ออกว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสที่จุดไหน แค่ปัญหาในระดับการบริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเสมือน Six-Pack ที่แปะอยู่ภายนอก หรือที่ระดับของภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นแก่น เป็น Core Muscles ของร่างกาย  ” ผมตอบ

เช่นคำถามของคุณ ควรทำอย่างไรกับเจ้านายแย่ๆ หากเรามองแบบการบริหารจัดการ มันก็มีทิปมากมายที่เอาไปลองใช้ได้ เช่น หาเหตุผลว่าทำไมนายต้องการอะไร? เขียนวัตถุประสงค์และข้อตกลงให้เป็นลายลักษณ์อักษร? ฝึกความกล้าพูดตรงๆ ฯลฯ

แต่หากเราสวมหมวกของผู้นำการโฟกัสจะเปลี่ยนไป จุดยืนของเราอยู่ตรงไหน? ความถูกต้องเหมาะสม ความยุติธรรม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน หรือ การหาเงินเพื่อครอบครัว การอดทนอดกลั้น Values ชุดแรกแปลว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีที่นายกำลังทำอยู่ ส่วนชุดที่สองแปลว่าเราต้องฝึกควบคุมและรักษาตัวเองให้อยู่รอด จุดยืนเหล่านี้แหละคือ Core ของผู้นำที่ทำให้เรา ‘ เป็นเรา  ’ และนำไปสู่ Leadership

ปัญหาคือคนในองค์กรส่วนมากสนใจ Six-Pack มากกว่า Core 90% ของคำถามที่ผมเจอเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ มีเพียง 10% ซึ่งโฟกัสเรื่องภาวะผู้นำจริงๆ

Leadership เป็นเรื่องของ Core ไม่ใช่ Six-Pack

1. Priming บันไดขั้นต้นของพลังแห่งผู้นำคือการสะสม ‘ อะไรบางอย่าง  ’ ไว้เพื่อผลักดันตนเอง Energy Laws บอกว่าพลังงานไม่เกิดขึ้นหรือหายไป มันเพียงไหลไปในรูปแบบต่างๆ หากเราอยากจะสร้างเขื่อนเราต้องกักเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นแรงหมุนใบพัดสร้างกระแสไฟ การเป็นผู้นำก็เช่นกัน อนาคตที่ดีกว่าจะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีแรงที่จะหมุนมัน แรงนั้นเกิดจากสองสิ่งคือ Values และ Purpose

2. Values น่าแปลกที่ผมไม่สามารถหาคำจำกัดความอธิบายคำๆ นี้ในภาษาอังกฤษได้ ในหลักสูตรนานาชาติของ Iclif บางครั้งมีคนไทยปะปนอยู่บ้างเราก็พยายามช่วยกันคิดว่าคำๆ นี้จะแปลเป็นไทยว่าอย่างไร ค่านิยมก็น้อยไป คุณค่าหลักก็ไม่เชิง จึงต้องทับศัพท์เรื่อยๆมาก Values คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อเราอย่างยิ่งยวด เช่นความสองมาตรฐาน การคดโกง การโกหก ความรักชาติ มันคือสิ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับ Values are what keep you up at night

3. Purpose หาก Values คือสิ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับในเวลากลางคือ Purpose หรือเป้าหมายคือสิ่งที่ทำให้เรากระเด้งจากเตียงตอนเช้า Purpose is what gets you out of bed in the morning เป้าหมายไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกแค่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณ บางคนต้องการเปลี่ยนสังคมบางคนแค่ต้องการให้ลูกมีโอกาสที่ดีกว่าตัวเอง ไม่มีเป้าหมายใดถูกหรือผิด แต่ผู้นำทุกคนต้องมีฝันและมีเป้าหมาย

ดังนั้นวิธีสังเกตพลังของตนเองในขั้นตอนนี้ไม่ยาก เพียงดูว่ากลางคืนเรานอนหลับสบายไหม?
และทุกเช้าเราลุกจากเตียงอย่างไร?

หากนอนหลับสบายเกินไป แปลว่าเรากำลังขาดแรงผลักดันตนเองเพื่อสร้างอะไรบางอย่างให้สำเร็จ จงค้นหาต่อไปว่าสิ่งนั้นคืออะไร หา Values ที่แน่วแน่ของตัวคุณเองให้เจอ

หากตอนเช้าไม่อยากลุกจากเตียง แปลว่าเรากำลังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย จงค้นหาต่อไปว่าชีวิตต้องการอะไร และจะปูเส้นทางไปสู่มันได้อย่างไร

Step 2 ของ Leadership Energy Journey ครับ Discover Who You Are มุ่งมั่นหาแก่นของตัวคุณ

 ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Slingshot Group
& The Iclif Leadership Centre

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 22 พฤษภาคม 2560