สนับสนุนความบ้า ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Principal Partner
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560