How to "เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" การพัฒนาคนให้ประสบความสำเร็จต้องประกอบไปด้วยหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของคนพัฒนาและคนที่ถูกพัฒนา   วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา  และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป้าหมายในการพัฒนา   หลายๆ องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป้าหมายขององค์กรและผู้พัฒนาเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ไปด้วยกันกับเป้าหมายของผู้ที่ต้องการพัฒนาดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นไปอย่างช้าๆ หรือแทบจะไม่เห็นเลย  เห็นแค่ตอนช่วงกระตุ้นหรือระหว่างการพัฒนาเท่านั้น   พอจบขั้นตอนการพัฒนา พฤติกรรมที่อยากให้พัฒนาก็จบไปด้วย
 

การโค้ชก็เหมือนกันค่ะ ยิ่งด้วยวัฒนธรรมของคนไทยหลายๆ องค์กรที่ดิฉันเจอมา โค้ชชี่ (ผู้ได้รับการพัฒนา)  มักเข้าใจผิดว่าการโค้ชคลับคล้ายคลับคลากับการถูกลงโทษ ทำไมเราได้โค้ช  ทำไมคนอื่นไม่ได้โค้ช ก็ต้องมาปรับความคิด ทัศนคติกันใหม่ว่าคุณกำลังได้รับโอกาสที่ดี เพราะองค์กรเลือกคุณ เห็นความสำคัญของคุณ จึงลงทุนกับคุณ และคุณต้องทำให้ดีที่สุดในช่วงเวลาทีได้รับการโค้ช เพราะวิธีการพัฒนาวิธีการนี้มากกว่า 50% จะสำเร็จได้มาจากคุณ

 

ถ้าหากเป็น Executive Coaching หรือ Business Coaching  เรามักจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการพัฒนาค่ะ โดยโค้ชจะเจอกับโค้ชชี 1 - 1.5 ชั่วโมงต่อครั้ง  แต่ละครั้งห่างกันให้ได้อย่างน้อย 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์ เพื่อให้โค้ชชี่มีเวลาไปปฏิบัติตามแผนที่วางไว้   ดังนั้นชั่วโมงแรกที่โค้ชและโค้ชชีเจอกันเป็นชั่วโมงสำคัญ ที่ต้องปรับความเข้าใจในการโค้ช  และสำคัญที่สุดคือการวางแผนพัฒนาหรือเป้าหมาย ผลสำเร็จทีอยากเห็นร่วมกัน !! ขอย้ำว่าร่วมกันนะคะ  แผนพัฒนาไม่ได้มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


การวางแผนพัฒนามีหลายๆ แนวทางที่ใช้ค่ะ ที่ออคิด สลิงชอทใช้เป็นประจำเราเรียกว่าแบบ ฟอร์ม “My Major Change Objectives”  ในแบบฟอร์มจะมี 4 คำถามหลักๆ ที่วางแผนร่วมกัน  โดยคำตอบมาจากโค้ชชีเป็นหลัก โค้ชเป็นผู้ตั้งคำถามและกระตุ้นให้โค้ชชีคิดและตอบทีละช่อง 
 

 
ช่องที่ 1   สิ่งที่โค้ชชีต้องการทำให้บรรลุผลสำเร็จคือ.......

ช่องนี้อาจจะได้จากการประเมินตนเอง หรือ ผู้อื่นประเมิน และดึงเรื่องที่อยากพัฒนามาประมาณ 3-4 เรื่อง แนะนำให้เลือกเรื่องที่ทั้งเป็นจุดแข็งและจุดที่ต้องการพัฒนาค่ะ 

 

ช่องที่ 2   โค้ชชีจะวัดความสำเร็จครั้งนี้โดย......

ช่องนี้จะบอกว่าสิ่งที่โค้ชชีต้องการพัฒนาได้สำเร็จแล้วโดยดูได้จากอะไรบ้าง  อาจจะเป็นตัววัดง่ายๆ เช่น ทีมมีการสื่อสารกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   ไปจนถึงตัววัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ คะแนนจากการประเมินหลังการโค้ชขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

 

ช่องที่ 3   โค้ชชีคิดว่าที่ตั้งใจทำในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเพราะ.....

โค้ชต้องถามโค้ชชีให้ชัดเจนในช่องนี้ว่าที่ผ่านมาทำไมยังไม่ทำ และอยากประสบความสำเร็จในครั้งนี้ เพราะอะไร โค้ชต้องตั้งคำถามให้เขาเห็นว่า ครั้งนี้ต้องทำแล้วนะ มันสำคัญกับคุณเพราะอะไร

 

ช่องที่ 4    โค้ชชีต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพิ่มเติมจาก.....ในเรื่องใด

ช่องสุดท้ายในการพัฒนาบางเรื่องต้องได้รับการสนับสนุนจากบางคนบางทีม หรืออาจะไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าไม่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากใคร

 

แบบฟอร์มนี้ยังไม่ใช่ Action Plan นะคะ  แต่เป็นแบบฟอร์มที่บอกเป้าหมายที่ชัดเจน และคอยย้ำเราเสมอๆ ว่า นี่คือเรื่องที่เราจะพัฒนาครั้งนี้ เหมือนมีธงปักไว้จะได้ไม่เขวหรือหลงทิศหลงทางระหว่างการโค้ชค่ะ  ลองนำไปใช้ดูนะคะ 


อังคณาลักษณ์   จงจิต (โค้ชเจี๊ยบ)

angkanaluk@riverorchid.com

Head of coaching -- Orchid Slingshot Co.,Ltd


ที่มา: โพสต์ทูเดย์ 9 มิ.ย.57