ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจด้านการโค้ชและให้คำปรึกษา
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : HR Corner