ไอเดีย – เสนอแนะหรือยัดเยียด

ไอเดียดีๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้นพอมีไอเดียแล่นเข้ามาในหัว โดยมากเราก็อยากจะนำเสนอ ให้คนอื่นรับทราบ เห็นด้วยและทำตาม แน่นอนว่าเมื่อมีใครคนหนึ่งนำเสนอไอเดียออกมา ก็จะมีคนอื่นคัดค้าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเขามองว่าไอเดียนั้นไม่ดีจริงๆ หรือเป็นเพราะเขาคิดว่าเขามีไอเดียที่ดีกว่ามาเสนอก็ตาม

เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและอาจเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูนักเมื่อทำมากจนเกินไป คือ การพยายามปกป้อง จนกลายเป็นว่ากำลังยัดเยียดความคิดของเราให้กับคนอื่น

เมื่อไอเดียของคุณถูกติติงโดยคนอื่น สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณคือการปกป้อง แต่การปกป้อง ที่มากจนเกินไปอาจนำไปสู่ความหมั่นไส้หรือการปิดกันของคนอื่นๆ ก็เป็นได้ นี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้นำควรมี ในการจะทำให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ลูกน้องเห็นด้วยและทำตามอย่างเต็มใจ หรือการทำให้หัวหน้างานสนับสนุนและอนุมัติไอเดียของเราให้สามารถนำไปปฏิบัติจริง

ดังนั้นในระหว่างที่ผู้คนกำลังโจมตีไอเดียของคุณและบรรยากาศในที่ประชุมเริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะไม่หลุดหรือปล่อยอารมณ์ออกมามากจนเกินไป

ปัญหาคือจะทำอย่างไรจึงจะจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างมืออาชีพ ผมมีข้อแนะนำมาฝาก 2-3 ข้อ

เตรียมตัวให้พร้อม – เมื่อนำเสนอไอเดีย อาจเป็นไปได้ที่คนกลุ่มหนึ่งจะไม่เข้าใจไอเดียนั้น อีกกลุ่มอาจไม่ชอบ ไอเดียของคุณ หรืออีกกลุ่มอาจไม่ชอบหน้าคุณ ดังนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีสำหรับข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้น ก่อนการประชุมลองคิดและคาดคะเนดูว่า ใครจะพูดอะไรและทำไม ยกตัวอย่างเช่น นาย ก อยู่ฝ่ายการเงิน คงต้องมีคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ ว่าจะคุ้มค่าไหม นาย ข ซึ่งปกติเป็นคนยียวน อาจจะถามเรื่องเกี่ยว กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผน ส่วนนาย ค อาจจะถามเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการ ว่าจะเร่งให้เร็วกว่านี้ได้ไหม เป็นต้น

หลังจากที่คาดคะเนคำถามแล้ว ก็ต้องเตรียมคำตอบไว้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ในระหว่างการนำเสนอ แทนที่จะรอให้ถูกถาม อาจจะให้ข้อมูลไปก่อนเลยก็ได้

ใจกว้างเข้าไว้ – จงรู้จักขอบคุณในคำถามที่เข้ามา ถึงแม้จะรู้สึกว่าคำถามนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าไร นักก็ตาม เพราะนี่เป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่า คุณเป็นคนใจกว้าง ไม่ยึดติดอยู่กับความคิดของ ตนเอง เพียงอย่างเดียว แม้ผู้ถามบางคนอาจจะแสดงออกให้เห็นว่าเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยก็ตาม คุณต้องอยู่ เหนือกว่าที่เขาเป็น จงแสดงให้เห็นจุดแข็งของคุณ

ขันติเป็นหนึ่ง – อาจมีคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ชอบไอเดียของคุณอย่างมาก มากพอๆกับที่คุณชอบ ไอเดียของคุณเอง แต่ถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่แล้ว คนเหล่านั้นมีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งอาจต่างไปจากความเห็นของ คุณ จึงนำมาซึ่งคำถามต่างๆมากมาย ดังนั้นคุณต้องตระหนักไว้เสมอว่า การเสนอไอเดียให้ผ่านต้องใช้เวลาและ พลังอย่างมากในการโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม คุณจะได้ยินการโต้เถียงมากมาย สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักปรับเปลี่ยน ไอเดียบ้าง ทำให้เห็นว่าคุณฟังความคิดเห็นของพวกเขาเหมือนกัน และอย่าลืมว่าขันติของคุณต้อง แสดงออกมาอย่างจริงใจทั้งน้ำเสียง ใบหน้า และ ท่าทาง

ผมอยากให้ระลึกไว้ว่า ความใจเย็นไม่ได้แปลว่าการยอมแพ้ คุณยังคงสามารถแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีต่องาน เมื่อเจอคำถามหรือคำติติงต้องมีจุดยืนเป็นของตนเอง ชี้ให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ของ ไอเดียที่ได้นำเสนอในภาพรวม ควบคุมและรักษาความเย็นของคุณไว้ แต่ปล่อยให้ไอเดียที่นำเสนอยังคงร้อนต่อไป

ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและทำให้สม่ำเสมอ อย่าลืมว่า คุณไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ ไม่ว่าเขา จะพูดหรือแสดงออกอย่างไร คุณต้องควบคุมตัวเองไว้เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้มากที่สุด...จริงไหม

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com