แนวโน้มตลาดโค้ชในประเทศไทย

ตลอดสองสามปีทีผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่มาแรงที่สุดคือการโค้ช หลายๆ คนเปลี่ยนอาชีพมาเป็นโค้ช หลายๆ องค์กรเริ่มมีการโค้ชผู้บริหาร อัตราการเติบโตของความต้องการด้านการโค้ชมีสูงมากในประเทศไทย แต่ละปีมีอัตราการเติบโต 40-50% บางช่วงอาจเติบโตเป็น 100% แม้ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทางการเมืองบ้างหรือแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยบ้าง ซึ่งมีผลทำให้ตลาดการพัฒนาบุคลากรถูกกระทบและหดตัวลงบ้าง แต่พบว่าการโค้ชกลับมีความต้องการสูงขึ้น โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์เหล่านั้นเลยค่ะ  ฉบับนี้เลยขอนำเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับการโค้ชในประเทศไทย

 

1. จำนวนโค้ชในประเทศไทย เกริ่นมาตอนต้นว่าปีที่ผ่านมาหลายๆ คนเปลี่ยนอาชีพมาเป็นโค้ช  โรงเรียนโค้ชเริ่มกำเนิดขึ้นในเมืองไทย  บางท่านไปร่ำเรียนด้านโค้ชมาจากต่างประเทศ แต่เชื่อมั้ยคะ จากผลการสำรวจของ International Coach Federation - ICF  พบว่าปัจจุบันในตลาดเมืองไทยมีโค้ชอยู่ไม่เกิน 100 คน ลองดูสัดส่วนด้านล่างนี้ จะพบว่าเรายังคงขาดคนทำหน้าที่โค้ช ตลาดยังต้อนรับโค้ชได้อีกจำนวนมากค่ะ

อเมริกาเหนือ - 46 โค้ชต่อประชากร 1 ล้านคน

ยุโรปตะวันตก - 44 โค้ชต่อประชากร 1 ล้านคน

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ - 66 โค้ชต่อประชากร 1 ล้านคน

เอเซีย - 1 โค้ชต่อประชากร 1 ล้านคน

ประเทศไทย - 1 โค้ชต่อประชากร 700,000 คน (ประมาณ 1.4 โค้ชต่อประชากร 1 ล้านคน)

 

2. อัตราค่าโค้ช    ค่าจ้างโค้ชนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของโค้ช มากกว่าประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นโค้ช (ตลาดเมืองไทย)   โดยค่าจ้างแบ่งเป็นระดับดังนี้

     อัตราสูง      30,000 - 40,000  ต่อชั่วโมง

     อัตรากลาง  10,000 - 30,000 บาทต่อชั่วโมง

     อัตราต่ำ      4,000 - 8,000  บาทต่อชั่วโมง

     เฉลี่ยในตลาด   17,000 - 20,000 บาทต่อชั่วโมง

 

3. กลุ่มธุรกิจที่ใช้บริการโค้ชมาก  จากการสำรวจจำนวนลูกค้าของออคิด สลิงชอท หลายปีที่ผ่านมาเรามีโค้ชชีกว่า 600 คน โดยกลุ่มธุรกิจ 5 อันดับแรกที่มีการโค้ชผู้บริหารมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 

  1. กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์   
  2. กลุ่มอสังหาฯ ก่อสร้าง  วัสดุก่อสร้าง 
  3.  กลุ่มธุรกิจ รพ. ยา และเวชภัณฑ์  
  4. กลุ่มธุรกิจยานยนต์       
  5. กลุ่มการเงินการธนาคาร      

 

จะเห็นว่าตลาดโค้ชยังเติบโตได้อีกมากนะคะ ในขณะที่แนวโน้มตลาดมีความต้องการโค้ชสูงมาก แต่คนทำหน้าที่โค้ชยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและแม้จะเริ่มมีโรงเรียนโค้ชในเมืองไทย แต่กว่าจะเรียนจบสะสมประสบการณ์ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ  คุณภาพของโค้ชจึงเป็นเรื่องที่ควร ใส่ใจมากๆ  เพราะไม่ใช่ว่าใครก็เป็นโค้ชได้ แต่คนทำอาชีพนี้ ต้องสะสมทั้งทักษะการฟัง การถามอย่างมีประสิทธิภาพ  โค้ชยังต้องสะสมประสบการณ์มากเพื่อให้มีชั้นเชิงในการดึงศักยภาพที่แท้จริงของโค้ชชี  ฉบับหน้าเรามาทำความรู้จักกับคนทำหน้าที่โค้ชกันบ้างค่ะ ว่าเขามีมุมมองในงานโค้ชอย่างไร และเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในอาชีพโค้ชค่ะ