เปิดประตูใจด้วยการฟัง

 

เข้าใจคนอื่นก่อน ก่อนให้คนอื่นเข้าใจ

 

ในชีวิตการทำงานและการทำธุรกิจ คงมีบางครั้งที่คุณต้องเจอกับคนที่คุยด้วยยากและเขามักเป็นคนที่คุณต้องโน้มน้าวให้ได้ คนที่ค่อยไม่ฟังคุณ คนมีแนวคิดที่ไม่ตรงกับคุณ คุณอยากให้เขาเข้าใจมุมมองของคุณ แต่ยิ่งพูดยิ่งอธิบายเท่าไหร่ อีกฝ่ายยังยืนยันจุดยืนเดิม หลายครั้งการพูดคุยจบด้วยการทุ่มเถียงกัน

 

อยากรู้ไหมครับต้องทำยังไงให้อีกฝ่ายเปิดใจรับฟังคุณ

สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทำเมื่อรู้สึกว่าคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังพูด คือการพยายามพูดอธิบาย เมื่อรู้สึกว่าอีกฝ่ายยังไม่รับฟัง ยิ่งพยายามหาข้อหักล้างความคิดของอีกฝ่าย แข่งกันพูด ไม่มีใครฟังใครจริงๆ ต่างรอจังหวะที่จะพูดสวนตอบ ยิ่งพูดยิ่งอธิบายยิ่งไม่เข้าใจ บางครั้งเราจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของเราจนอาจหลงลืมธรรมชาติของมนุษย์ที่สำคัญมากไปข้อหนึ่ง นั้นคือ คนเรามีความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับความเข้าใจ จนกว่าจะรู้สึกว่าถูกรับฟังถูกเข้าใจ เขาจะไม่เปิดใจรับฟังคุณเลย ในทางจิตวิทยา การถูกรับฟังเป็นเสมือนปัจจัยของการอยู่รอดเปรียบได้กับอาหารหรืออากาศ

 

ถ้าคนเรากำลังหิวมากๆหรือขาดอากาศหายใจ เค้าจะไม่สามารถให้ความสนใจสิ่งอื่นได้เลยจนกว่าปัจจัยพื้นฐานนั้นจะได้รับการตอบสนอง ในการพูดคุย ถ้าคนๆหนึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่รับฟัง เค้าจะไม่สามารถให้ความสนใจสิ่งที่คุณพยายามจะบอกเขาได้เลย

ดังนั้น ถ้าอยากให้คนเปิดใจ ควรต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจคู่สนทนา เปิดการสนทนาด้วยการถามและรับฟังความต้องการและมุมมองของอีกฝ่ายก่อนที่จะพูดเรื่องราวของคุณ ถ้ามีข้อโต้เถียงระหว่างการพูดคุย ควรหยุดถามฟังเพื่อความเข้าใจ เมื่อเขาเชื่อว่าคุณฟังและเข้าใจ เขาจึงจะเปิดใจรับฟัง 

ดังนั้นการฟังอย่างตั้งใจหรือที่เราเรียกว่า  Active listening จึงเป็นกุญแจสำคัญ ในการโน้มน้าวใจคน จุดเริ่มต้นของการฟังให้ได้ยิน คือ ตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย ถามหรือพูดสรุปกลับไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณตั้งใจฟังและเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด ซึ่งอาจสะท้อนความรู้สึกที่เขามีด้วยก็ได้ ซึ่งการสรุปแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเห็นด้วยกับอีกฝ่าย แต่คุณเข้าใจมุมมองของเขา ทำได้แบบนี้ผมเชื่อว่าการเปิดประตูสู่การพูดคุยที่ประสบความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกล คราวหน้าที่คุณต้องโน้มน้าวใจคนอื่น หรือเริ่มรู้สึกว่าการพูดคุยเริ่มไม่ไปไหน อย่าลืมเริ่มด้วยการฟัง

 

จิรโรจน์   ติกกะวี (โรจน์)

Director - Business Development & Strategy

สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ 9 มีนาคม 2558