เตรียมคนเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ต้องยอมรับว่า ในยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ในเชิงเทคโนโลยี ผมเคยอ่านเจอในนิตยสารเล่มหนึ่ง เขาเปรียบเทียบไว้ว่า ‘ในปัจจุบัน 1 ปี ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเท่ากับ 8 ปีของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเรา’ …...ต้องบอกว่า เป็นอะไรที่น่าตกใจมาก....ถึงว่าทำไมผมจึงตามเทคโนโลยีไม่ค่อยจะทัน แน่นอนว่า เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ก็มีการ เพิ่มสปีดขึ้นเช่นกัน  ไม่เว้นแม้แต่การขยายตัวของธุรกิจ ในอดีตกว่าเราจะขยายกิจการไปถึง เมืองนอกเมืองนาได้นั้น ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีๆ แต่ตอนนี้ แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส เราก็ สามารถขยายกิจการไปถึงต่างประเทศได้แล้ว แม้เทคโนโลยีจะช่วยเราและธุรกิจของเรา ได้หลายอย่าง แต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีจะไม่สามารถใช้ให้เกิดผลอย่างที่ต้องการได้เลย หากขาดบุคลากรที่สามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นได้
ใช่แล้วครับ! ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดถ้าคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตาม ไปได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อันใด เช่นเดียวกันกับองค์กร ถ้าต้องการ ขยายตัว สิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาคนเพื่อรองรับการขยายตัวนั้นให้ได้ วันนี้ผมมีแนวทางใน การเตรียมความพร้อมมาแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1: มองไปในอนาคตข้างหน้า
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การมองไปยังอนาคตข้างหน้าว่า คุณต้องการเห็นองค์กรเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในฐานะชาว SME ตอนนี้เราอาจมีธุรกิจอยู่แค่ภายในจังหวัดหรือภายใน ประเทศของเรา ซึ่งในอนาคตอีก 2-3 ปี เราอาจมองไว้ว่าจะขยายธุรกิจออกไปยังหัวเมืองใหญ่ๆ หรืออาจเปิดตลาดในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยกำหนดประเทศที่ต้องการจะเปิดออกมาให้ ชัดเจน  เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2: ดูว่ามีความท้าทายอะไรที่ต้องรับมือและเตรียมพร้อม
เมื่อทราบแล้วว่า อนาคตต้องการจะเป็นเช่นไรขั้นตอนต่อไป คือ การมองถึงความ ท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง แล้วลองคิดดูว่าการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ ต้องทำอะไรบ้าง มีอะไรที่ต้องเตรียมพร้อม ยกตัวอย่างจากข้างต้น เมื่อเราต้องการขยายตลาดออกไป สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความพร้อมทางด้านการเงิน การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนในการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อ ความต้องการในอนาคตด้วย เป็นต้น
การที่องค์กรจะสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้จำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความสามารถ ในแขนงนั้นๆ หรือพูดง่ายๆ คือ ต้องเชื่อมโยงความท้าทายที่มองเห็นในอนาคตหรือ การเตรียมพร้อมต่างๆ ที่องค์กรต้องทำ กับลักษณะบุคลากรที่องค์กรต้องการให้ได้

ขั้นตอนที่ 3: ระบุให้ได้ว่า ทักษะอะไรที่จำเป็นและต้องพัฒนาบ้าง
จากขั้นตอนที่สอง เมื่อสามารถระบุได้ว่าองค์กรต้องการบุคลากรลักษณะใด จากนั้นจึงกำหนดทักษะความสามารถที่ต้องการให้ชัดเจน ไม่ใช่แค่ระบุว่า ต้องการนักวางแผนกลยุทธ์ แต่กำหนดให้ชัดเจนว่านักวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการต้อง มีทักษะอะไร เช่น ทักษะความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจขององค์กรความสามารถ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสารกลยุทธ์ เป็นต้น

นอกจากการมองหาทักษะที่เกี่ยวโยงกับงานที่ต้องทำในอนาคตแล้ว แน่นอนว่าเมื่อ องค์กรมีการขยายตัว ความต้องการคนที่จะมาเป็นผู้นำก็เป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาคน เพื่อขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนไม่สามารถทำได้เลย
คุณอาจจะเริ่มจากการค้นหาทักษะภาวะผู้นำที่ต้องการก่อน ถ้าจะเอาแบบง่ายที่สุด แต่งบประมาณสูงหน่อยก็จ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมาช่วยในการค้นหาทักษะที่องค์กรต้องการ แต่ถ้าเอาแบบงบประมาณถูกก็อาจจะต้องทำด้วยตนเองโดยเริ่มจากการค้นหา ในอินเตอร์เน็ท ถึงลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ก่อนพยายามหาข้อมูลของผู้นำที่ประสบ ความสำเร็จและอยู่ในวงการหรืออุตสาหกรรม เดียวกันกับที่องค์กรเป็นอยู่
เมื่อได้ข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วจึงหันมาวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติที่หามาได้นั้นเหมาะกับสิ่งที่องค์กรอยากได้จริงๆ หรือไม่โดยอาจสอบถามจากคนที่เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับภายใน องค์กร ให้พวกเขาช่วยคิดว่าอะไรที่เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้พวกเขา ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ
ดูเหมือนกระดาษจะหมดแล้ว เอาไว้มาคุยต่อให้ฟังในฉบับหน้า ถึงอีก 4 ขั้นตอนที่เหลือครับ
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
 ติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพิ่มเติมที่ twitter/apiwutp