7 ปีที่ยิ่งใหญ่ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง

นิตยสาร SME Thailand ฉบับนี้ เป็นฉบับที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 7 ของการก่อตั้ง ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงานและขออวยพรให้นิตยสาร SME Thailand ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่สื่อคุณภาพที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
การครบรอบขวบปีทางธุรกิจคงไม่ต่างกับการครบรอบวันเกิดของคนเรา อะไรเป็นสิ่งดี ๆ ที่อยากทำในวันเกิดบ้าง หลายคนคงเริ่มจากการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ทำทานกับผู้ด้อยโอกาส แล้วก็จบลงด้วยการเลี้ยงฉลอง
ดร. จอห์น ค๊อตเตอร์ กูรูชื่อดังด้านการบริหาร กล่าวไว้ว่า “การฉลองความสำเร็จเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีในการสร้างความสำเร็จขั้นต่อไป” การฉลองความสำเร็จไม่จำเป็นต้องทำเมื่อมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น ความสำเร็จเล็ก ๆ ระหว่างทางก็ควรได้รับการเฉลิมฉลองด้วย ดูจากการแข่งขันกีฬาเป็นตัวอย่าง นักกีฬาจะฉลองความสำเร็จและแสดงความดีใจในทุก ๆ ทั้งที่ได้คะแนน พวกเขาไม่ได้รอที่จะฉลองความสำเร็จตอนจบเกมส์เท่านั้น
แต่ต้องยอมรับว่าการฉลองความสำเร็จที่เร็วเกินไปอาจทำให้คนคิดว่างานสำเร็จแล้วไม่จำเป็นต้องแข่งขันอีกต่อไป คนอาจทำงานใจเย็นลง ทำน้อยและช้าลง จนในที่สุดความสำเร็จที่คิดว่าจะได้อาจไม่สำเร็จสมดั่งหวังหรืออาจสำเร็จในระยะเวลาที่ช้ากว่าที่ควรจะเป็น
ในขณะที่การฉลองความสำเร็จที่ช้าเกินไป ก็อาจทำให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จจืดจางลง คนที่มาร่วมฉลองก็อาจฉลองแบบงง ๆ ว่าเราสำเร็จเรื่องอะไรหรือ การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจจึงเป็นไปได้ยาก
ดังนั้นอย่าลืมว่าการฉลองที่ดีต้องมีการผลักดันให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้คนไม่หยุดอยู่กับที่ แต่จะเดินหน้าเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ในวันข้างหน้า
อย่างไรก็ตามหากการฉลองความสำเร็จ ทำโดยลืมที่จะหันกลับไปมองปัญหาและอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทางที่ผ่านมาในอดีต ก็อาจเป็นการเสียโอกาสที่จะเรียนรู้ไปอย่างน่าเสียดาย เหมือนดังกับภาระกิจการรบ (Mission) ทุก ๆ ครั้งของกองทัพทหารหาญ เมื่อเสร็จส้ินการรบ พวกเขาจะกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่า After Mission Review (AMR) ว่าเราได้อะไรบ้าง เสียอะไรไป และได้เรียนรู้ความผิดพลาดอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในการปฏิบัติภาระกิจครั้งถัดไป องค์กรก็ไม่แตกต่างจากกองทัพ ที่ควรกลับมาทบทวนตัวเองทุกครั้งที่สำเร็จ  คำถามหลายอย่างที่ควรตั้งขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบและเก็บเกี่ยวเรียนรู้ ตัวอย่างคำถามที่ควรถาม เช่น
  1.  เป้าหมายที่กำหนดไว้นี้ ยังเป็นเป้าหมายที่ต้องการไปอยู่ ใช่ไหม
  2.  ส่ิงที่กำลังทำอยู่นี้ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่กำลังจะไปหรือเปล่า
  3. เราเดินทางเร็วหรือช้ากว่ากำหนดการที่ระบุไว้ แล้วจะไปถึงเป้าหมายปลายทางตรงตามเวลาที่เคยคิดไว้หรือไม่ หากไม่...จะทำอย่างไร
  4. อะไรคือความสำเร็จ และ ความไม่สำเร็จ ในหนึ่งขวบปีที่ผ่านมา
  5. เรามองเห็นปัญหาหรืออปุสรรคอะไรบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า และมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขแล้วหรือยัง
  6. ความสำเร็จนี้ได้สร้างอะไรให้กับสังคม ประเทศชาติและโลกบ้าง หรือความสำเร็จนี้เป็นของเราเท่่านั้น
  7. เราได้สร้างและพัฒนาใครเพื่อมาทดแทนตัวเราในอนาคตบ้างหรือไม่ มร.ทอม ปีเตอร์ กูรูด้านภาวะผู้นำชาวตะวันตก เคยกล่าวไว้ว่า “ผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้ที่สร้างผู้ตามมากมาย แต่ผู้นำที่ดีคือผู้ที่สร้างผู้นำรุ่นถัดไป” แล้วท่านหละ ที่ผ่านมาเป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่า

ในขวบปีที่เติบโตขึ้นมานี้ เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยินดีและเป็นโอกาสที่จะเตือนสติตนเองไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท การเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น บากบั่น อดทน สั่งสมความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างโชกโชน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เหตุใดนิตยสาร SME Thailand จึงขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกๆ รอบที่วางแผง
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จนี้อีกที ทีมงานทุก ๆ คนควรได้รับการปรบมือชมเชยสัก 300 ครั้ง

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามเกร็ดความรู้ทางการบริหารได้ที่ twitter.com/apiwutp