Q: ที่ทำงานประกอบไปด้วยผู้หญิง 75% เวลาเพื่อนร่วมงานมีปัญหากัน จะไม่พูดกันตรงๆ นินทาลับหลัง แบ่งพรรค แบ่งพวก พอไม่ยุ่งก็หาว่าเราเข้าข้างอีกฝ่าย ทะเลาะกันจนไม่เป็นอันทำงาน แนะนำหน่อยค่ะ ทำตัวไม่ถูกแล้ว

A: การแบ่งพรรคแบ่งพวก การนินทาว่าร้าย เกิดขึ้นในทุกวงการ อย่าว่าแต่ฆราวาสอย่างพวกเราๆ เลย แม้ในวงการสงฆ์ยังเกิดความแตกแยก
ดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าจะได้อยู่ในสังคมที่ไม่มีความแตกแยก ไม่มีการว่าร้ายแก่กัน เพราะมันเป็นไปไม่ได้ !

ทางออกคือเราต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายเช่นนี้ โดย...

1 อย่าปลีกวิเวก เพราะจะกลายเป็นหมาหัวเน่า : ทางออกที่ดีที่สุด ไม่ใช่การไม่ยุ่งกับฝ่ายใดเลย เพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆ ยกเว้นตัดความรำคาญของตัวเองด้วยการแยกตัวออกไปแล้ว
ยังอาจทำให้เกิดก๊วนที่
คือพวกที่ไม่เอาฝ่ายใดเลยขึ้นมาอีก ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ประเทศไทยมีความขัดแย้งกันรุนแรงระหว่างพวกเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง ก็มีพวกเสื้อน้ำเงิน เสื้อขาว ออกมาอีก
โดยประกาศตัวว่าเป็นพวกที่ไม่ต้องการสนับสนุนทั้งฝ่าย ... แทนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไข กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก เป็นต้น

2 ทำตัวเป็นนกหลายหัว เข้าได้กับทุกฝ่าย : การมีเพื่อนในทุกพวกโดยไม่ต้องเลือกข้าง อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะทุกกลุ่มย่อมให้ความเกรงใจ และทำให้ได้ข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่าย
เพียงแต่ต้องวางตัวให้เหมาะสมและบาลานซ์เวลาให้ดี มีจังหวะเข้าออกที่แยบยล ... เรื่องทำนองนี้เรียกว่า
 "ปัญหาการเมืองในองค์กร " ... การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง !

3 รับฟัง แต่ไม่ต้องผสมโรง : ในขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างนินทาว่าร้ายและสาดโคลนเข้าใส่กัน อย่าแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุน แต่จงรับฟังอย่างตั้งใจ พยายามเข้าใจมุมมองและเหตุผลของแต่ละฝ่าย
เผื่อคุณจะเข้าใจรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงมากขึ้นและช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ในอนาคต

4 หาโอกาสทำตัวเป็น "โซ่ข้อกลาง " : เมื่อเข้าใจมุมมองของทั้ง 2 ฝ่ายมากขึ้น คุณอาจช่วยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มต่างๆ ที่มีความขัดแย้งกัน
การมีคนกลางที่ทำตัวเป็นท้าวมลีวราชคอยช่วยห้ามทัพ อาจทำให้สงครามสงบลง ก็เป็นได้

5 เล่าเรื่องนี้ให้หัวหน้าฟังและขอคำแนะนำ : เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร ภาระหน้าที่ในการแก้ปัญหาจึงไม่ควรตกอยู่ที่คุณเพียงคนเดียว นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ห้วหน้าฟัง
ไม่ใช่เป็นการฟ้องแต่ไปในทำนองขอคำปรึกษาและคำแนะนำ เผื่อผู้มีอำนาจลงมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้าง

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : MGR Online 6 พฤษภาคม 2559