เป็นคนวางแผนการทำงานไม่เก่ง ควรทำอย่างไรดี

Q : รู้ตัวเองว่าเป็นคนวางแผนการทำงานไม่ค่อยเก่งเลยทำให้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาและยังกระทบไปถึงเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย ควรทำอย่างไรดี

A : การรู้ว่าตนเองมีจุดด้อยอะไรที่ควรปรับปรุงอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาแล้ว

การพัฒนาจะได้ผล ก็ต่อเมื่อเราต้องถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจ ...ไม่ได้มาสอนธรรมะหรือเทศน์ให้ฟัง แต่เป็นเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ให้ผลดีจริงๆ

1) ถึงพร้อมด้วยกาย แปลว่าต้องเรียนรู้ทักษะในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานจากนั้นต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจ้งและสม่ำเสมอ ทำให้บ่อยจนกลายเป็นนิสัย

2) ถึงพร้อมด้วยวาจา แปลว่าต้องประกาศให้โลกรู้ว่า “ ตัวฉันตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง  ” เหมือนเป็นการทำสัญญาประชาคม จะใช้วิธีการประกาศกับคนรอบๆ ตัว เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัวก็ได้ หรือจะประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเลยก็ยิ่งดี ถ้าใจกล้าพอ !

3) ถึงพร้อมด้วยใจ แปลว่าต้องตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรค ชนิดที่ว่า “ มีเวลาก็ทำ ไม่มีเวลาก็ทำ  ” “ อยากก็ทำ ไม่อยากก็ทำ ” ต้องขนาดนั้นเลย คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ ส่วนใหญ่เป็นเพราะแพ้ใจตัวเอง ทั้งนั้น

คำแนะนำสำหรับการวางแผน

1) วางแผนทุกๆ อาทิตย์และทบทวนแผนทุกวัน (Plan Weekly & Review Daily) - ทุกเย็นวันอาทิตย์หรือเช้าวันจันทร์ ใช้เวลาสัก 20 นาที นั่งคิดว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้ มีงานอะไรที่ต้องทำบ้าง จดลงในบันทึกช่วยจำ จากนั้นแต่ละวัน ทุกๆ เย็นก่อนกลับบ้าน นำสิ่งที่ต้องทำมาทบทวนว่ามีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด

2) ตั้งเป้าหมายของชีวิตทั้งด้านการงานและส่วนตัวให้ชัดเจน จากนั้นเลือกทำในสิ่งที่มีความสำคัญและส่งผลต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอันดับแรกเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานหรือกิจกรรมที่ไม่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ... อย่าทำแต่งานด่วน ให้เลือกทำงานที่สำคัญ เป็นอันดับแรก

3) อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง อะไรที่สามารถทำเสร็จได้ภายใน 2 นาที ให้ลงมือทำทันที -- พี่จิก (ประภาส ชลศรานนท์) เคยบอกว่า “ เดี๋ยวนี้  ” กับ “ เดี๋ยวก่อน  ” ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมาก คำหลังยาวกว่านิดเดียว

แต่มีผลต่อความสำเร็จมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอเวลาท่องคตินี้ไว้ให้ขึ้นใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ... “ เมื่อไม่พร้อม ให้เริ่มเลย  ” (เพราะคนส่วนใหญ่ มักอ้างนู่นนั่นนี่ เพื่อรอให้ตัวเองพร้อม สุดท้ายจึงไม่ได้ลงมือทำ)

ลองดูครับ

 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : Manager Online 12 พ.ค 60