Q : ทำงานอยู่กับบริษัทมาประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ เป็นบริษัทที่โฆษณาตัวเองว่าให้ความสำคัญเรื่องคนแต่ลองขอให้บริษัทสนับสนุนไปเรียนต่อ เพื่อที่จะนำความรู้กลับมาใช้ในองค์กรกลับถูกปฏิเสธตลอด ไม่ทราบจะพอมีแนวทางในการโน้มน้าวผู้บริหารมั้ยคะ

A : ขอให้บริษัทสนับสนุนไปเรียนต่อ ” แปลว่าให้ออกเงินให้ไปศึกษาต่อ คล้ายๆการให้ทุน ใช่ไหมครับถ้าใช่ ผมคิดว่าแต่ละองค์กรมีนโยบายเรื่องการให้ทุนกับพนักงานเพื่อไปศึกษาต่อต่างกันไป การประกาศว่าบริษัทให้ความสำคัญเรื่องคนอาจไม่ได้แปลว่าต้องให้ทุนไปเรียนต่อเสมอไป

หากบริษัทไม่มีนโยบายในการให้ทุนพนักงานไปศึกษาต่อ การจะไปขอเป็นกรณีพีเศษอาจยากสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไมได้ หากอยากจะลอง ให้ดำเนินการตามนี้

1) ปรึกษาหัวหน้าโดยตรง เพื่อขอความเห็นและคำแนะนำ
2) ปรึกษาหน่วยงาน HR (หลังจากที่ปรึกษาหัวหน้าแล้วเท่านั้นไม่ควรทำให้หัวหน้ารู้สึกว่ามีอะไรไม่มาปรึกษาเขาก่อน) เพื่อขอความเห็นและคำแนะนำ
3) เลือกสาขาที่จะเรียนให้ตรงกับธุรกิจและความต้องการขององค์กร (ไม่ใช่เลือกสาขาที่ตนเองอยากเรียน) และเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (หากเรียนในประเทศ ควรเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอันดับแรกหากเรียนต่างประเทศควรเลือกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ดีมาก) ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการโน้มน้าว
4) ต่อรองด้วยข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับองค์กร เช่น หากกลับมาจะทำงานใช้ทุนกับองค์กรเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ใช้ไปเรียนต่อยกตัวอย่างหากไปเรียนปริญญาโท 2 ปี ก็กลับมาทำงาน 4 ปี เป็นต้น และ/หรืออาจเสนอที่จะทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย (ซึ่งปกติเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอยู่แล้ว) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น
5) หากองค์ไม่สามารถให้ทุนทั้งหมดได้ อาจต่อรองขอให้ช่วยสนับสนุน 50% หรืออย่างน้อย 25% ก็ยังดี
6) หากไม่ได้จริงๆ อาจขอทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย (หากศึกษาต่อในประเทศ) หรืออาจขอรับเงินเดือนน้อยลงตามสัดส่วนการทำงานที่ลดลงระหว่างการศึกษาต่อ
7) สุดท้าย หากไม่ได้จริงๆ อาจขอลาไปศึกษาต่อ โดยให้องค์กรเก็บตำแหน่งงานไว้เมื่อเรียนจบกลับมา จะได้มีงานทำแน่นอน

อย่างไรก็ตาม หากสิ่งที่ดำเนินการข้างต้นไม่สำเร็จสักอย่างอาจลองมองหาที่ทำงานใหม่กับองค์กรใหญ่ๆ อย่างเช่น SCG ปตท หรือธนาคารขนาดใหญ่ทุกแห่ง เพราะองค์กรเหล่านี้สนับสนุนเรื่องการศึกษาและมีทุนให้พนักงานไปเรียนต่อหลายทุน

ลองดูครับ ขอให้โชคดี
 อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : Manager Online 24 มี.ค 60