Q : ขณะนี้ผมอายุงาน 17 ปีแล้ว ทำงานอยู่กับหัวหน้าหน่วยอายุงาน 20 ปี สมมติชื่อ B หัวหน้างานฝ่ายของผมกำลัง จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไปอีก ดังนั้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนี้จะว่างลง

เนื่องจากไม่มีการกำหนดคุณสมบัติว่าคนที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้ ต้องผ่านการเป็นหัวหน้าหน่วยมาก่อน ผมจึงมีความสนใจที่จะสมัครตำแหน่งนี้ เพราะคิดว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด แต่มีความกังวล เกรงว่าจะเป็นการข้ามหน้า ข้ามหัว หัวหน้าหน่วยของผมที่ชื่อ B (ซึ่งผมคิดว่าเธอไม่สนใจตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย) และจะวางตัวในการทำงานด้วยกันอย่างไรดี หากผมได้รับเลือก เพราะที่องค์กรค่อนข้างยึดถือระบบอาวุโสมากอยู่ทีเดียว

A :
หากสนใจจะสมัครในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย โดยมารยาทควรต้องนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหัวหน้าหน่วย (คุณ B) ก่อน ทำนองขอคำแนะนำ หากเธอไม่สนใจที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจริงๆ ก็น่าจะให้คำแนะนำดีๆ กับคุณได้ ในทางกลับกันหากเธอสนใจอยากสมัครตำแหน่งนี้ด้วย คุณจะได้รับทราบไว้ (ส่วนจะลงแข่งด้วยหรือหลีกทางให้ อันนี้แล้วแต่คุณ)

นอกจากนั้น การไปคุยกับคุณ B ก่อน ยังมีผลดีอื่นๆ ตามมาอีก เช่น หากคุณได้รับเลือกจริงๆ ก็อาจต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณ B ถ้าเธอสนับสนุนคุณตั้งแต่แรก การทำงานจะราบรื่น อุปสรรคก็มีน้อยลง และผมมั่นใจว่าทันทีที่คุณส่งใบสมัครไป ผู้บริหารในองค์กรต้องสอบถามคุณ B ในฐานะหัวหน้าโดยตรงว่าทราบเรื่องด้วยหรือไม่ หากเธอตอบว่าไม่ทราบ จะทำให้คุณดูไม่ดี เหมือนทำอะไรไม่ปรึกษาหัวหน้า ในทางกลับกันหากเธอทราบเรื่องและช่วยพูดสนับสนุนให้ด้วย ก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสของคุณเพิ่มมากขึ้น

ส่วนคำถามว่าหากได้รับเลือกจริงๆ ควรทำอย่างไร ผมคิดว่าถึงตอนนั้น ค่อยมาคุยกันเพิ่มเติมน่าจะดีกว่า เพราะมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่ต้องทราบก่อนให้คำแนะนำได้ แต่ในเบื้องต้นอาจให้หลักการในภาพใหญ่ๆ ได้นิดหน่อย ดังนี้

1) อ่อนน้อมถ่อมตน เคยเรียกว่าพี่ ก็เรียกว่าพี่เหมือนเดิม อย่ากร่าง อย่าวางมาด ในทางกลับกันอย่าหงอ จนเกินงาม

2) ให้เกียรติ แต่อย่าให้อภิสิทธิ์ -- คนไทยแยก 2 คำนี้ไม่ค่อยออกว่าต่างกันอย่างไร ให้เกียรติคือปฏิบัติต่อคุณ B แบบผู้อาวุโสคนหนึ่ง ไม่สั่งงานหรือตำหนิเธอต่อหน้าคนอื่น ไม่ใช้วิธีเรียกให้ไปพบ แต่เดินมาหาที่โต๊ะ เป็นต้น แต่ไม่ให้ อภิสิทธิ หมายความว่า กฎระเบียบใดๆ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ คุณ B ก็ต้องปฏิบัติตามด้วย เช่น หากทุกคนมาทำงานตรงเวลาหรือส่งรายงานตามที่กำหนด คุณ B ก็ต้องทำตามกติกานั้นๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น

3) รักษาระยะห่างให้เหมาะสม ใกล้ชิดสนิทสนมเกินไป ก็ดูไม่ดี กลายเป็นลูกกระจ๊อกของนายเก่า ถูกราศีของเธอบดบัง ในทางกลับกันวางตัวห่างเหินเกินไปก็ไม่ได้ เหมือนคางคกขึ้นวอ จะสร้างความหมั่นไส้ให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานในอนาคตได้

ตามนี้ครับ

______________
 อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : Manager Online 10 ก.พ 60