Q : มีลูกน้องที่บริษัทคนหนึ่ง ผลงานดีมาก อยากจะโปรโมทเลื่อนขั้นเขา แต่ติดปัญหาเรื่องบุคลิกภาพไม่ดี แนะนำให้เปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่เป็นผล ไม่ทราบมีวิธีอื่นที่พอจะโน้มน้าวเขาได้มั้ยครับ

A : ปกติเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ หากตัวเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของสุภาษิตของฝรั่งที่ว่าไว้ “คุณสามารถบังคับม้าไปที่แม่น้ำได้แต่ไม่อาจบังคับให้ม้ากินน้ำได้ ” ฉันใดก็ฉันนั้น คนจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องอาศัยปัจจัย 3 อย่างประกอบกัน

1) เขารู้ไหมว่าต้องปรับปรุงเรื่องอะไร (What) - คนบางคนไม่รู้ว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรที่จำเป็นต้องพัฒนา หากเป็นเช่นนั้นควรหาโอกาสบอกเขาตรงๆ
2) เขาคิดว่าตัวเองต้องพัฒนาเรื่องนั้นๆ ไหม (Why) - บางคนแม้รู้ว่าตนเองมีข้อไม่ดีอะไรแต่ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ตนเองเชื่อและยึดถือ ตัวอย่างเช่น รู้ว่ามีน้ำหนักตัวเยอะ (อ้วน) เพราะตามใจปาก แต่ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนนิสัยเพราะเชื่อว่าการกินของอร่อยๆ เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น หากเป็นเช่นนี้ คงต้องค้นหาว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไรหรือชีวิตนี้เขาให้ความสำคัญเรื่องอะไร แล้วจึงใช้สิ่งนั้นไปล่อ เช่น หากเป็นคนรักลูก รักครอบครัว ก็ใช้ประเด็นนี้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน เป็นต้น
3) แนวทางในการพัฒนาอย่างไรที่ตรงใจหรือถูกจริตกับเขา (How) - แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่เหมือนกัน บางคนเรียนรู้ได้ด้วยตาดู (อ่าน) บางคนเรียนรู้ได้ด้วยหูฟัง บางคนเรียนรู้ได้ด้วยการลงมือทำให้เจ้าตัวได้เลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับเขา จะช่วยให้สัมฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้น

สำหรับกรณีนี้ จึงอยากแนะนำว่า ...

1) พูดคุยกับเขาตรงๆ ว่า “บุคลิกภาพที่ไม่ดี ” นั้นหมายถึงอะไร
2) ค้นหาให้เจอว่า “เป้าหมายในชีวิต ” ของเขาคืออะไร เช่น เขาอยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งจริงอย่างที่คุณอยากจะให้เขาเป็นหรือเปล่า เป็นต้น
3) ใช้เป้าหมายที่ว่านั้นเป็นแรงจูงใจให้เขาอยากปรับเปลี่ยนตัวเอง
4) ให้เขาได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการ
5) กำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่พอทำได้ (แม้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี)
6) ติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และช่วยเป็นกำลังใจให้ทำอย่างต่อเนื่อง
7) หากประสบความสำเร็จ แม้เพียงเล็กน้อย ก็ควรฉลองความสำเร็จนั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เดินหน้าต่อไป

ลองดูครับ
 

 Apiwut Pimolsaengsuriya
Founding Partner
Slingshot Group

Source : MGR Online 28 ต.ค.59