อยากกระตุ้นให้ลูกน้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ควรทำอย่างไรดี

Q : อยากกระตุ้นลูกน้องคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างอาวุโส ให้เปลี่ยนจะการทำงานแบบ Manual ไปเป็นแบบ Automatic แต่เนื่องจากความอาวุโส ทำให้ไม่ค่อยเปิดรับควรทำอย่างไรดี

A : ทุกพฤติกรรมมีเหตุผล (ของผู้กระทำ) ดังนั้น อย่าเพิ่งตัดสินว่าพี่ท่านนี้ “ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  ”

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในโลก คือ “ การเป็นผู้นำตามสถานการณ์  ” (Situational Leadership) สอนให้ผู้นำต้องรู้จัก “ วินิจฉัยก่อนสั่งยา  ”

พนักงานไม่ทำตามที่หัวหน้าคาดหวัง อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความสามารถ (Ability) ที่จะทำในสิ่งที่ได้รับ มอบหมาย หรือ เป็นเพราะขาดแรงจูงใจ (Willingness) ในการทำสิ่งนั้นๆ

ผู้นำต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบก่อน จึงค่อยหาทางบริหารจัดการ

หากปัญหาเกิดมาจาก การขาดความรู้ความสามารถ การค่อยๆ ให้ความรู้ทีละน้อยและให้โอกาสทดลองทำดู
ให้เวลาอย่าเพิ่งรีบกดดันการช่วยให้เกิดความสำเร็จเล็กๆ จะช่วยสร้างความมั่นใจและความกล้าที่จะทำมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่การได้มีโอกาสลงมือทำจะช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงานให้มากขึ้นในระยะยาวหวังว่าเขาจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น

แต่หากปัญหาเกิดมาจาก การขาดแรงจูงใจที่จะทำ ต้องหาสาเหตุให้เจอเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่อยากเปลี่ยนการทำงานจากแบบ Manual ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของเขา ไปสู่การทำงานแบบ Automation ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญอีกต่อไป อาจทำให้รู้สึกว่าตนเองหมดความสำคัญ ทำให้รู้สึกว่าชีวิตการทำงานเริ่มไม่มั่นคง เพราะองค์กรไม่จำเป็นต้องมีเขาในอนาคต ก็เป็นไปได้ ดังนั้น หากหาสาเหตุพบและแก้ไขปัญหาได้ที่ต้นตอ โอกาสที่พนักงานจะกลับมาสนใจและตั้งใจทำงานเหมือนเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมก็มีความเป็นไปได้

หากพนักงานมีปัญหาทั้งเรื่องความรู้ความสามารถและความสนใจใส่ใจที่อยากจะทำให้เริ่มต้นจากประเด็นเรื่องแรงจูงใจก่อน เพราะหากคนสนใจอยากทำการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากพนักงานไม่อยากทำการให้ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ และไม่สามารถช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงได้

 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : Manager Online 21 เม.ย 60