พูดหรือแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ ควรทำอย่างไรดี

Q : ดิฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกป้ายแดงได้สัก 3 เดือนสังเกตว่าเวลาเข้าประชุม พูดหรือเสนอความคิดเห็นอะไร ไม่ค่อยมีใครรับฟังแต่พอพี่ที่เป็นหัวหน้าแผนกอีกคนซึ่งมีอาวุโสและประสบการณ์มากกว่าพูดแบบเดียวกันด้วยคำพูดเดียวกันกับที่เราพูด กลับมีคนเห็นด้วยและคล้อยตามเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีค่า ควรทำอย่างไรดีคะ

A : ต้นตอของปัญหาหาอาจมาจากหลายสาเหตุต้องลองค้นหาดูว่าเหตุใดเราพูดแล้วจึงไม่ค่อยมีคนฟังจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุหลักๆ อาจมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1) เป็นเพราะประสบการณ์น้อย ข้อมูลไม่แน่นพอ เลยทำให้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
ทางแก้ :
1) แสดงผลงานให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพราะความเก่ง เป็นอำนาจ (Power) อย่างหนึ่ง ถ้าคนยอมรับว่าเราเป็นคนเก่งความคิดความอ่านของเราก็จะได้รับความสนใจและรับฟัง
2) หาข้อมูลเพื่อมายืนยันสิ่งที่พูด เพราะด้วยความที่ประสบการณ์น้อยการพูดว่า “ ฉันคิดว่า... ” อาจดูไม่น่าเชื่อถือ แต่ถ้ามีข้อมูลมาแสดงให้เห็นชัดเจนให้ข้อมูลพูดแทนเรา จะทำให้ส่ิงที่พูดมีพลังมากขึ้น
3) วางตัวให้เหมาะสม ถ้าอายุน้อย ประสบการณ์ไม่มากนักแถมยังดูไม่มั่นใจอีก ก็ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง ดังนั้นเวลาพูด / นำเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น ให้พูดเสียงดังฟังชัด แสดงท่าทีมั่นใจ (แต่ต้องไม่กร่างจนเกินงาม)

2) เป็นเพราะวิธีการนำเสนอไม่ค่อยดี จึงทำให้ข้อมูลหรือเรื่องราวที่พูด ฟังดูไม่น่าสนใจ
ทางแก้ :
1) หาโอกาสไปอบรมเรื่องการพูด / การนำเสนอหรือหาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาอ่านเผื่อจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการสื่อสารให้น่าสนใจ
2) พูดให้สั้น กระชับ ตรงประเด็น อย่าอธิบายยืดยาวใช้หลักการนำเสนอแบบ STAR เป็นแนวทาง
ST (Situation) = สถานการณ์หรือเรื่องที่ต้องการพูด คืออะไร
A (Action) = ส่ิงที่ต้องทำหรือต้องการให้ผู้อื่นทำ คืออะไร
R (Result) = ผลลัพธ์หรือข้อดีของการทำตาม Action ที่ว่า คืออะไร

3) เป็นเพราะจังหวะในการนำเสนอ ไม่เหมาะสม เช่น คนส่วนใหญ่กำลังอภิปรายเรื่องข้อดีของแนวทางการแก้ปัญหาแบบหนึ่ง แต่เราพยายามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องข้อเสีย เป็นต้น เรียกว่าผิดกาละเทศะ
ทางแก้ :
1) ตั้งใจฟังความเห็นของคนอื่นๆ ให้จบมองหาประเด็นที่สนับสนุนและขัดแย้งกับความคิดของเรา
2) รอจังหวะให้ทุกคนพูดจบ จึงขอโอกาสพูด (โดยเฉพาะหากเป็นน้องเล็กในที่ประชุม การพูดแทรกผู้ใหญ่ อาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสม)
3) ถ้าเป็นไปได้ ก่อนพูดให้ยกมือเพื่อขออนุญาตพูดจะเป็นการดึงความสนใจของผู้ฟังท่านอื่นๆ ได้ดีมากลองดูครับ

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
Founding Partner
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : Manager Online 24 ก.พ 60