ปีใหม่ตั้งเป้าหมายอะไรดี

Q : ปีใหม่ตั้งเป้าหมายอะไรดี พวกเพื่อนๆ ชอบตั้งกันทุกปี แต่ไม่เห็นมีใครทำได้สักคน อยากขอคำแนะนำหน่อยคะ

A : นิตยสารด้านจิตวิทยา (Journal of Clinical Psychology) ในต่างประเทศ ได้ทำการสำรวจ พบว่าประชากรวัยทำงานในประเทศต่างๆ มากกว่า 50% เคยตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตในวันปีใหม่ โดย 5 อันดับแรกที่ฮิตกันทั่วโลกได้แก่

1) ลดน้ำหนัก

2) ใช้จ่ายน้อยลง เก็บเงินให้มากขึ้น

3) ออกกำลังกาย

4) ทานอาหารเพื่อสุขภาพ

5) เลิกสูบบุหรี่

แต่ผลการสำรวจพบว่า มีเพียงแค่ 8% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือ 24% ตั้งเป้าหมายทุกปี แต่ไม่เคยทำสำเร็จเลยสักปีเดียว! ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ? ผมสรุปจากประสบการณ์ที่เฝ้าสังเกตคนมา พบว่ามีอย่างน้อง
6 สาเหตุที่ทำให้  “ เป้าหมายปีใหม่  ” ไม่ประสบความสำเร็จ

1) อยากทำหลายอย่างมากเกินไป เลยไม่มีโฟกัส

2) ขาดความมุ่งมั่นและความอดทน ทำได้สักเดือนสองเดือน ก็เลิกไป

3) ไม่มีการติดตามความคืบหน้าหรือการประเมินผลความสำเร็จเป็นระยะๆ ให้ชัดเจน

4) ได้แต่คิดและวางแผน แต่ขาดการลงมือทำ

5) เหตุผลและแรงจูงใจที่อยากทำ ไม่มากพอ ทำไปๆ เลยท้อ

6) สังคมและสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เช่นอยากเลิกบุหรี่ แต่เพื่อนๆ ที่คบอยู่สูบบุหรี่ทุกคน เป็นต้น

ข้อแนะนำ

1) ตั้งเป้าหมายเพียงแค่ 1 อย่าง - อะไรก็ได้ ที่อยากทำ !

2) กำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน

3) ประกาศให้โลกรู้ เพื่อช่วยสอดส่อง ห้ามปราม กดดัน ให้กำลังใจ ฯลฯ

4) ให้คนอื่นช่วยติดตามความคืบหน้าทุกๆ เดือน

5) กำหนดรางวัลและบทลงโทษให้สาสม

6) ลงมือทันที ไม่ต้องรอฤกษ์

 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : MGR Online 6 ม.ค.60