เข้ากับทีมไม่ได้ ลูกน้องไม่ค่อยยอมรับ ควรทำอย่างไรดี

Q : อยากแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ สมกับที่เจ้านายให้ความไว้วางใจ บ่อยครั้งจึงมีปัญหากับลูกน้องและ เพื่อนร่วมงาน ถูกหาว่าก้าวร้าว กดดัน มั่นใจมากไป ไม่ยอมฟังใคร ฯลฯ ที่ผ่านมาพยายามปรับตัว เปลี่ยนมาหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามแทนที่จะเสนอความคิดเห็น ให้อิสระลูกน้องทำตามวิธีที่เขาคิดว่าเวิร์ค หรือแม้แต่นำงานกลับมาทำเองเพราะขี้เกียจจะมีปัญหา แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร ก็ยังรู้สึกว่าเข้ากับทีมไม่ได้อยู่ดี ลูกน้องไม่ค่อยยอมรับ ควรทำอย่างไรดีคะ ?

A : น่าเห็นใจมากครับ เข้าใจเลยว่ารู้ตอนนี้รู้สึกอย่างไร (เสียใจ ท้อแท้ สับสน งงงวย) บางทีการมุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่างมากจนเกินไป ก็อาจกลายมาเป็นแรงกดดันและสร้างผลเสียมากกว่าผลดี เหมือนม้าแข่งที่ถูกใส่ที่บังตา บังคับให้เห็นแต่เป้าหมายข้างหน้า จึงไม่รู้ว่ารอบๆ ตัวเกิดอะไรขึ้น หรือเหมือนคนที่ตั้งใจพิชิตยอดเขา โดยไม่ได้ชื่นชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

ขอแนะนำดังนี้

1) เปลี่ยนเป้าหมายในการทำงาน - แทนที่จะตั้งใจและมุ่งมั่นสร้างผลงานให้หัวหน้าพอใจ มาเป็น ทำงานให้ดีที่สุดและสร้างผลงานที่ตนเองพอใจ (จากข้อความที่เล่ามา ผมเชื่อว่าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตความสำเร็จอยู่แล้ว ดังนั้นหากสามารถสร้างความสำเร็จในระดับที่ตนเองพอใจได้ รับรองว่าผลงานที่ว่าจะไม่ขี้เหร่แน่นอน)

2) ชีวิตไม่ได้มีแต่หัวหน้า สร้างสมดุลกับผู้มีส่วนได้เสียให้ครบถ้วน - พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใน “ทิศ 6 ” ว่าลูกน้องมีหน้าที่ต่อหัวหน้าดังนี้ เริ่มงานก่อน เลิกงานทีหลัง เอาแต่ของที่นายให้ ทำงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น นำความดีของนายไปเผยแพร่ ในทางกลับกันหัวหน้ามีหน้าที่ต่อลูกน้องดังนี้ จัดสรรงานให้ทำตามกำลังความสามารถ ให้รางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ ดูแลเมื่อป่วยไข้ ได้ของดีๆ แปลกๆ มาให้แบ่งปัน ให้วันหยุดและได้พักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสสมควร

3) ได้ใจก่อนได้งาน ให้ความรักก่อนให้ความรู้ สร้างศรัทธาก่อนแล้วค่อยสอน  - มนุษย์ไม่ว่าชาติไหน ย่อมต้องการการดูแลเอาใจใส่ การจะได้ผลงานจากผู้อื่น ต้องให้ความสำคัญด้านจิตใจและสร้างการยอมรับก่อน บางครั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลสำเร็จในงานมากเกินไป อาจทำให้ละเลยปัจจัยสำคัญในเรื่องจิตใจของคนไป การศึกษาของกัลลัป (Gallup - บริษัทวิจัยอันดับหนึ่งของโลก) พบว่าปัจจัยที่ช่วยสร้างความผูกผัน (Engagement) ให้เกิดขึ้นในองค์กร มีแค่ 12 ข้อ (หากสนใจศึกษาเพิ่มเติม ลองเสิร์ชหาคำว่า "Gallup - Q12”) ซึ่งบางอย่างหัวหน้าสามารถทำได้ด้วยตนเอง เช่น กล่าวคำชมเชยเมื่อลูกน้องทำงานได้ดี รับฟังไอเดียหรือความคิดเห็นเพื่อให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มอบหมายงานที่ตรงกับจุดแข็งที่มี พูดคุยเรื่องการพัฒนาและโอกาสก้าวหน้าทุกๆ 6 เดือน เป็นต้น

4) ลองสอบถามจากเพื่อนๆ หัวหน้า หรือหน่วยงาน HR ว่าเรามีข้อควรปรับปรุงอะไรบ้าง เผื่อบางอย่างอาจไม่รู้ว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดี หากไม่สามารถถามเองได้ ลองไหว้วานให้คนอื่นช่วยถาม หรือถ้าเป็นไปได้ลองทำแบบประเมิน 360 องศา จะได้รู้ว่าเราควรต้องปรับปรุงตัวอย่างไร

5) เรียนรู้เรื่องบุคลิกของคน (Personality Type) ไม่ว่าจะเป็น DISC, MBTI, นรลักษณ์ ฯลฯ เพื่อทำความเข้าใจคนที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างจากเรา และเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานกับคนแต่ละแบบ

ลองดูครับ ไม่ลองไม่รู้ !

 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : MGR Online 17 มิถุนายน 2559