องค์กรพยายามสร้างความผูกพันในองค์กร อยากทราบว่าได้ผลหรือไม่และจะวัดผลได้อย่างไร


Q: องค์กรพยายามทำหลายอย่างเพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ การตกแต่งให้สถานที่ทำงานดูสวยงาม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีห้องคาราโอเกะ มีห้องออกำลังกาย เป็นต้น อยากทราบว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้จริงหรือ เราจะวัดผลความสำเร็จในเรื่องนี้ได้อย่างไร

A: แต่ละองค์กรให้คำจำกัดความ “ความผูกพัน ” ไม่เหมือนกัน บางแห่งเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) 
บางแห่งก็เห็นแตกต่างออกไป
 
ผู้ที่พูดถึง “ความผูกพัน ” เป็นคนแรกๆ คือ กัลลัป (Gallup) บริษัทวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของโลก
 
กัลลัปเชื่อว่าความ “ความภักดี (Loyalty) คือการที่พนักงานอยู่กับองค์กร ไม่หนีหายไปไหน แต่พนักงานที่อยู่ทุกคน 
ไม่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่เท่ากัน พูดง่ายๆ คือ บางคนอยู่แต่ตัว ใจไม่อยู่ กัลลัปจึงให้คำจำกัดความเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่
อยู่ทั้งตัวและหัวใจ ” ว่า เป็นพวกที่มีความผูกพัน (Engagement)
 
ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยแค่ 12 อย่างเท่านั้นที่ช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร (สนใจอยากทราบว่า 12 ปัจจัยมีอะไรบ้าง ค้นหาคำว่า “Q12 - กัลลัป ” ใน Google) ซึ่งทั้ง 12 ปัจจัยนี้ ไม่มีปัจจัยใดเลยที่บอกตรงๆ ว่า “การทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์หรือการปรับเปลี่ยน ออฟฟิศให้สวยงายน่าอยู่   จะช่วยสร้างความผูกพันให้มากขึ้นได้ แต่มีปัจจัยหนึ่งบอกว่า ความรู้สึกได้รับการดูแลและเอาใจใส่ทั้งจากหัวหน้า
เพื่อนร่วมงานและองค์กร ” จะช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น

ดังนั้นหากกิจกรรมหรือการตกแต่งออฟฟิศ ทำขึ้นเพื่อให้เห็นว่า “องค์กรดูแลและเอาใจใส่พนักงานอย่าง
เต็มที่  ” ก็จะช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ แต่หากวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมหรือตกแต่งสถานที่ทำงาน
เป็นไปเพื่อวัถตุประสงค์อื่น คงยากที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน

ส่วนคำถามเรื่องตัวชี้วัดความสำเร็จ องค์กรส่วนใหญ่ใช้แบบประเมินความผูกพัน (Engagement Survey) เป็นเครื่องมือในการวัดผล

ความผูกพันแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ “มีความผูกพันมาก (Actively Engaged) มีความผูกพัน (Engaged) ไม่มีความผูกพันขั้นธรรมดา (Disengaged) และ “ไม่มีความผูกพันอย่างออกนอกหน้า ”​ (Actively Disengaged) 

หากอยากสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นแบบง่ายๆ ในองค์กร ให้ศึกษาปัจจัยทั้ง 12 ข้อของกัลลัป นำหัวข้อเหล่านั้นมาทำเป็น แบบสำรวจ (Survey) แล้วสอบถามพนักงานเพื่อให้คะแนนแต่ละข้อ เมื่อทราบว่าข้อใดได้คะแนนน้อย โฟกัสที่จะปรับปรุงข้อนั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากทำได้เช่นนี้สักปีสองปี รับรองความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร จะพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : MGR Online 11 มีนาคม 2559