อิจฉาคนประสบความสำเร็จ (ตอนที่ 2)

เมื่อฉบับที่แล้วได้พูดคุยถึงลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จกันไปแล้ว 5 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การทำงานหนัก 2. ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3. การหมั่นสร้างเครือข่าย  4. การไม่เลิกล้มง่ายๆ และ 5. การมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ธรรมดา วันนี้เรามาคุยกันต่อในส่วนที่เหลือ

1. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ มักพึ่งพาตนเองและมีความรับผิดชอบ
– พวกเขาไม่สนใจเรื่องการหาคนผิด หรือเสียเวลาบ่นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มักคิดหาหน ทางในการแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา และเดินหน้าต่อไป จนทำให้หลายครั้ง ทำให้พวกเขา ถูกมองว่าทำอะไรสุดโต่งเกินไป

2. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ มักใจเย็นและรู้จักผ่อนคลาย
 –แม้ในยามที่มีเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผู้ที่ประสบ  ความสำเร็จ จะสามารถรักษาสมดุล ของตนเองไว้ได้ พวกเขาใจเย็น มองปัญหาใน มุมมองที่ขบขัน และหาจังหวะเวลาที่ดี เพื่อลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา เหล่านั้นน้อยครั้ง ที่คนเหล่านี้จะตื่นตระหนกหรือเสียขวัญจนทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบ ผู้ที่ประสบ ความสำเร็จโดยมาก มักมีสมาธิดี ถามคำถามที่ควรถาม และหาแนวทางในการแก้ไขที่ทุกฝ่ายยอมรับ

 
3. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ จะอยู่กับปัจจุบัน
 – เหตุผลที่อยู่กับปัจจุบันเป็นเพราะพวกเขารู้ดีว่า “ปัจจุบัน” เท่านั้นที่จะสามารถ ควบคุมได้ในขณะที่ “อดีต” เป็นส่ิงที่ผ่านพ้นไปแล้วและไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากเรียน รู้จากมัน  พวกเขามีพรสวรรค์ ในการมองเข้าไปในดวงตาของคนอื่นและเข้าใจถึงสิ่งที่สื่อออก มาทางสายตา พวกเขามักไม่รีบร้อนในการทำ อะไร แต่ในขณะเดียวกันก็ทำหลายสิ่งสำเร็จ เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะใช้เวลา ในแต่ละวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะไม่ยอมเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะใช้เวลาให้เป็น ประโยชน์มากกว่า

4. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ มักมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้ไกลกว่าคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอ
     – พวกเขามักไม่ได้มองอะไรตื้น ๆ แต่จะมองไกลกว่าคนอื่น คนเหล่านี้มักมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ตัวอย่างเช่น หากคนธรรมดาเห็นว่าเด็กผู้หญิง ในหมู่บ้านเริ่มหันมา เห่อตุ๊กตายี่ห้อหนึ่งก็อาจคิดว่าอีกไม่นาน ลูกๆ ของพวกเขาคงต้องมารบเร้าให้ซื้อตุ๊กตาแบบเดียวกันให้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จ กลับมองเห็นโอกาสที่จะเป็น ตัวแทนจำหน่ายตุ๊กตายี้ห้อดังกล่าว เป็นต้น

5. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ มักไม่รอช้าปล่อยให้เวลาผ่านไป
– เมื่อการลงทุนไม่ประสบผล พวกเขายอมที่จะตัดใจขายสิ่งที่ลงทุนนั้นออกไป ในขณะที่ถ้าเขามองเห็นโอกาส ก็จะพุ่งเข้าหาโดยไม่รั้งรอ ถ้าความสัมพันธ์กับคนสำคัญกำลังถูกลดระดับลง พวกเขาจะรีบกลับไปหาเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ให้กลับมา หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีคู่แข่ง หน้าใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ พวกเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกที่รีบตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง เหล่านั้น

ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้อาศัยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวในการสร้าง ความสำเร็จ หากแต่พวกเขา อาศัยการผสมผสานของคุณลักษณะทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วได้ อย่างลงตัว เมื่อพวกเขากระหายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะสามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง ได้ดี และด้วยความสัมพันธ์ที่แข่งแกร่งกับคนรอบๆ ตัว เขาจึงมีคนช่วยให้คำ แนะนำที่ดี

แน่นอนว่า 10 อย่างที่ว่านี้ หาได้มีติดตัวมาแต่เกิด หากแต่เป็นส่ิงที่ผู้ประสบความสำเร็จ ด้ินรนขวนขวาย หามาทั้งสิ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสแห่งความสำเร็จผ่านพ้นไป หากพวกเขาสามารถทำได้ คุณก็ทำได้ เช่นกัน...เชื่อผม !