อยากเป็นหัวหน้า...ไม่ต้องคอยวาสนา

มีใครบ้างที่ตำแหน่งงานจ่อจะขึ้นเป็นหัวหน้า แต่ผ่านไปกี่ปีก็ยังไม่ได้ขึ้นสักที จะบอกว่าคนอื่นเก่งกว่า ก็ไม่ใช่ เพราะเราก็สามารถทำงานได้ดีเหมือนกับคนอื่น หรือเพราะวาสนาเราน้อยกว่า แต่เราก็ทำบุญเสริมดวงชะตามาหลายรอบแล้ว ยังไม่เห็นเป็นผล แล้วเพราะอะไร....

น่าคิดนะครับ อะไรทำให้คนๆหนึ่งได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าทั้งที่ฝีมือการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นมากนัก

อะไรที่อยู่นอกเหนือจากฝีมือ ?

ผมเรียกสิ่งนั้นว่า “อำนาจเสริม”  ซึ่งประกอบไปด้วย ...

1.การเป็นทีมงานที่ดี – หมายถึงการช่วยเหลือทีมงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นผู้นำทีมก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปทำงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ลาป่วย การอาสาเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานต่างๆ หรือการให้ข้อมูลหรือความคิดใหม่ๆกับโครงการที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ผู้นำหลายคนมองหา เวลาที่ต้องเลื่อนตำแหน่งพนักงานในทีม เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า บุคคลดังกล่าวมีความพร้อมที่จะขึ้นมารับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นแล้วหรือยัง มีความพร้อมที่จะดูแลคนอื่นไหม

2.การเป็นจุดเชื่อมต่อ – คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำได้ จำเป็นต้องมีเส้นสายและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ คุณต้องรู้ว่าใคร ต้องการอะไร สนใจอะไร และสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านั้นให้กับเขาได้ การเป็นจุดเชื่อมต่อเปรียบเสมือนคนที่เป็นนายหน้า ในโลกธุรกิจ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ คนที่เป็นจุดเชื่อมต่อได้ย่อมเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการจะเข้าหา เป็นคนที่ใครๆก็ต้องการให้อยู่ในกลุ่มในที่ประชุมด้วย ยิ่งคุณเชื่อมต่อกับคนอื่นมากขึ้นเท่าไร คุณก็ยิ่งมีจุดเชื่อมต่อมากขึ้นเท่านั้น

3.การเป็นผู้ให้ – การให้นั้นมีอำนาจมหาศาล โดยเฉพาะถ้าสิ่งที่ให้เป็นอะไรที่คาดไม่ถึง เช่น การหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้ การให้ความช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม หรือแม้แต่การให้เงินทองข้าวของกับคนภายในองค์กร จะเป็นการสร้างบารมีและความเกรงใจให้กับตัวเรา

เวลาพูดถึงการให้เงินทองข้าวของ ผมไม่ได้หมายถึงการติดสินบนหรือทำอะไรที่เกินขอบเขตของศีลธรรมนะครับ แต่ผมหมายถึงการหยิบยื่นสงเหล่านั้นให้เป็นสินน้ำใจ เช่น การเป็นโต้โผเลี้ยงอาหารเพื่อนร่วมงานในโอกาสที่ทำงานกันมาอย่างเหนื่อยล้า หรือการร่วมทำบุญทอดกฐินหรือผ้าป่าของเพื่อนร่วมงานบางคน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากทำด้วยความตั้งใจและเต็มใจ อย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถช่วยสร้างอำนาจเสริมให้กับคุณได้

4.การมองเห็นประเด็นสำคัญๆ ก่อนคนอื่น – การเป็นคนแรกที่มองเห็นประเด็นสำคัญๆและนำเสนอขึ้นมา คืออำนาจเสริมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่มีภาวะผู้นำ ว่าจริงๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำจึงจะสามารถนำเสนอเรื่องเหล่านั้นให้กับคนอื่นฟังได้ เพียงแค่คุณใช้ไหวพริบในการค้นพบประเด็นเหล่านี้ให้ได้ก่อน แล้วนำเสนอให้กับคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้รับทราบ แค่นี้ภาวะผู้นำของคุณก็จะฉายแววออกมาแล้ว

5. ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า – หลายคนตีความหมายของคำว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานไปที่จำนวนชั่วโมงการทำงาน โดยคิดไปว่ายิ่งทำงานได้มากชั่วโมงเท่าไรก็แปลว่ายิ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเชื่อเช่นนั้นไม่ถูกต้อง อันที่จริงความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นเรื่องของคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ

อำนาจเสริมตัวนี้เป็นเรื่องของความกระตือรือร้น ความกระฉับกระเฉง และความรู้สึกผูกพันที่ผู้นำพึงมีต่อเป้าหมายหรืองานที่ตนเองดูแลอยู่ คนส่วนมากต้องการผู้นำที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ใช่ผู้นำที่คอยคิดถึงแต่งานอื่นๆ โดยไม่มองงานที่ทำอยู่ตรงหน้า หรือผู้นำที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่า สิ่งอื่นๆในชีวิตของเขามีความสำคัญมากกว่างานที่ทำอยู่

6.การเป็นตัวแทนขององค์กร – คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ คุณก็สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณมีโอกาสพบปะ พูดคุยกับคนอื่นนอกองค์กร คุณสามารถถ่ายทอดข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับองค์กรให้คนภายนอกได้รับรู้ ในขณะเดียวกันคุณมีโอกาสได้รับข้อมูลมากมายและหลากหลายจากการพบเจอกับผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนั่นจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าในตัวคุณ โดยเฉพาะหากคุณนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กร จงเป็นตัวแทนขององค์กรเมื่อออกไปภายนอกและสะท้อนเอาข้อมูลและสิ่งต่างๆจากภายนอกกลับเข้ามาภายในองค์กร

อำนาจเสริมเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า คนๆหนึ่งเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ทำการตัดสินใจอะไรที่ใหญ่ขึ้นหรือควบคุมดูแลทรัพยากรที่มากขึ้นได้หรือไม่ อำนาจเสริมบ่งบอกความสามารถของบุคคลในการดูแลคนอื่น ว่าเขาจะทำได้ดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นหัวหน้าไม่จำเป็นต้องรอคอย “บุญพาวาสนาส่ง” แต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับผลงานและปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน เลิกโทษบุญวาสนาเสียที ลองหันมาสร้างอำนาจเสริมดู แล้วคุณจะพบว่า “ฉันก็สามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้เช่นกัน”

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com