ในอดีตเมื่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มเป็นที่นิยม สิ่งแรกที่หลายองค์กรและหัวหน้ามากมายมักทำคือการส่งคนของตนไป “อบรม” 
ปัจจุบันแม้เวลาจะผ่านไปเนินนาน แต่การ “อบรม” ก็ยังเป็นแนวทางอันดับต้นๆ ที่องค์กรและหัวหน้าเลือกใช้ในการพัฒนาคน เพียงแต่มีความพยายามมากขึ้นในการผสมผสานวิธีการอื่นๆ เข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิผลที่มากขึ้น
 
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?

เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะการอบรมเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ดีเท่าที่ควร หลายครั้งที่การอบรมเป็นเพียงการให้ความรู้แต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงในการทำงาน
 
จากการวิจัยพบว่ามีเพียงแค่ 20% ของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นที่ถูกนำไปใช้ในการทำงานจริงๆ ซึ่งอัตรานี้ยังตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าวิทยากรต้องเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีการโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากจบการอบรมไปแล้ว ด้วย !
 
จะเห็นได้ว่าสิ่ิงที่เกิดขึ้นในห้องเรียนมีผลต่อการนำไปใช้จริงเพียงแค่ 20% เท่านั้น แล้วอีก 80% ที่เหลือ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเล่า ?
ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์อดีตผู้เข้าอบรมหลายคนที่เคยผ่านการเรียนหลักสูตรต่างๆ มามากมาย ผมถามพวกเขาว่า “ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในห้องอบรมไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆ มากน้อยเพียงใด ?”
 
คำตอบมีหลายอย่างตั้งแต่ “ใช้ได้เยอะ” “ได้ใช้บ้าง” “ได้ใช้นิดหน่อย” ไปจนถึง “ไม่เคยใช้เลยหลังจากอบรม”
ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงถามต่อถึงเหตุผลที่การเรียนรู้ในห้องไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ คำตอบที่ได้เช่น “สิ่ิงที่ได้เรียนรู้ไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่” “ถึงเวลาต้องใช้ ลืมนึกถึงวิธีการที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรบ” “ไม่คุ้นเคยกับวิธีการใหม่ที่ได้เรียนรู้จึงใช้แนวทางเดิมที่คุ้นเคย” “เคยลองใช้แล้วไม่ได้ผลจึงกลับไปใช้อย่างเก่า” แต่อันที่น่าแปลกใจคือ มีคนหนึ่งตอบว่า “พอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ กลับถูกมองแปลกๆ เหมือนเป็นตัวประหลาดเพราะคนอื่นๆ ไม่ได้เข้าอบรมด้วยกัน จึงไม่รู้เรื่อง เลยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากใช้” เป็นต้น

แต่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวร้าย...

ผู้เข้าอบรมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ไปเข้าอบรมเขารู้สึกได้เรียนรู้หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญได้มีโอกาสนำไปใช้งานจริงๆ หลายครั้ง เหตุผลง่ายๆ ครับ ผู้เข้าอบรมรายนี้บอกผมว่าหลังการอบรมเกือบทุกครั้งหัวหน้ามักเรียกไปสอบถามเสมอว่า “ได้เรียนอะไรจากการอบรมครั้งนี้บ้าง” และ “คิดว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานอย่างไร” แค่คำถามง่ายๆ สองสามคำถาม แต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากมาย
 
ดังนั้นหากอยากเห็นการอบรมเกิดผลลัพธ์ในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้โดยเฉพาะจากหัวหน้างาน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น

แนวทางง่ายๆ 6 ข้อ ที่หัวหน้าหรือเจ้าของกิจการสามารถทำได้และควรทำทุกครั้งที่มีการส่งพนักงานไปอบรม คือ...
1. สนใจศึกษาสักนิดว่าเนื้อหาของหลักสูตรที่กำลังจะส่งพนักงานไปอบรมนั้น เป็นอย่างไร ประวัติของวิทยากร กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร  ที่สำคัญเหตุใดจึงคิดว่าหลักสูตรนี้เหมาะสมกับคนที่กำลังจะไปเข้าอบรม เป็นต้น
2. ก่อนถึงวันอบรม กรุณาเชิญพนักงานคนนั้นมาพูดคุยเพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่ส่งไปเรียนและความคาดหวังที่ต้องการเห็นหลังจากจบการอบรม ถ้าสามารถเน้นย้ำประเด็นบางประเด็นที่น่าจะมีการพูดถึงในระหว่างการอบรมที่อยากให้พนักงานให้ความสนใจและใส่ใจเป็นพิเศษ ก็จะช่วยให้การเรียนรู้มีโฟกัสมากยิ่งขึ้น
3. ระหว่างการอบรม โปรดงดการติดต่อ โทรหา ส่งข้อความ เรียกพบหรือเรียกประชุม เพื่อให้พนักงานมีสมาธิและใช้เวลากับการอบรมที่องค์กรลงทุนไปแล้ว อย่างเต็มที่
4. เมื่อจบการอบรมสัก 2-3 วัน กรุณาเรียกพนักงานมาพูดคุย สอบถาม 2-3 คำถาม เช่น “ได้เรียนรู้อะไรใหม่สัก 1-2 เรื่อง” “คิดว่าเรื่องใดที่ได้เรียนรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานหรือองค์กรได้” “ตั้งใจจะทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมสัก 1 อย่างหลังจากการอบรมครั้งนี้” เป็นต้น
5. ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานเห็นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับตัวเขาเองและองค์กรหากทุกๆ ครั้งเพียงนำ 1-2 เรื่องที่ได้เรียนรู้มาใช้งานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6. อย่าลืมติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ จดประเด็นที่ได้พูดคุยกันไว้ในเอกสาร จากนั้นลงเวลาล่วงหน้าที่จะพูดคุยเพื่อติดตามผลอย่างน้อยสักเดือนละครั้งเป็นเวลา 3-4 เดือน ที่สำคัญหากเห็นว่าพนักงานสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้จริงและมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จงอย่าหวงคำชมเชยเพราะการชื่นชมความสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อย จะเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับพนักงานในการมุ่งมั่นที่จะพยายามต่อไป
จำไว้...ไม่ว่าหลักสูตรการอบรมจะดีสักเพียงใด วิทยากรจะเก่งสักขนาดไหน บรรยากาศการเรียนรู้ให้ห้องเรียนจะเอื้ออำนวยสักเท่าใด ก็ยังเป็นปัจจัยเบื้องต้นเพียงแค่ 20% ที่ทำให้เกิดการนำไปใช้จริง ที่เหลืออีก 80% ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมภายนอกห้องเรียนและการสนใจใส่ใจของหัวหน้างานโดยตรง

เริ่มต้นปีใหม่นี้ หากคิดจะส่งพนักงานไปอบรม อย่าลืมขั้นตอนทั้ง 6 ที่เล่ามา หากทำได้อย่างสม่ำเสมอ รับรองว่าคุณจะตื่นตาตื่นใจไปกับผลลัพธ์ในการอบรมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ! 
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามข้อมูลและข่าวสารด้านการบริหารจัดการเพิ่มเติมได้ที่ Twitter@apiwutp


ที่มา: SME Thailand ฉบับเดือนมีนาคม