องค์กรแข่งขันกันที่ผู้นำ

ผู้นำมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร หากอยากสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จจงเริ่มต้นจากการสร้างภาวะผู้นำให้กับคนในองค์กร

หลายคนอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร (ด้วยชื่อเสียงขององค์กร) แต่จากไปเพราะ (พฤติกรรมของ) หัวหน้างาน” (People join organization but leave their bosses) ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แต่กับคนที่เป็นผู้นำระดับสูงเท่านั้นแต่ควรทำในทุกระดับชั้นของผู้นำ

สิ่งที่น่าสนใจคือ “ผู้นำที่ดี” ควรมีคุณสมบัติเช่นไร.... เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย

หากตั้งคำถามเช่นนี้กับคนมากมาย จะพบว่าคำตอบที่ได้ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคนที่ไปถามนั้นให้ความสำคัญเรื่องใดมากกว่า

ดังนั้นหากองค์กรต้องการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกำหนดคุณสมบัติของ “ผู้นำ” ที่องค์กรต้องการให้ชัดเจนเสียก่อน

ปกติองค์กรส่วนใหญ่กำหนดว่า “ผู้นำ” ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยสองอย่างประกอบกันคือ เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ขอย้ำผมใช้คำว่า เก่ง “และ” ดี ไม่ใช่ เก่ง “หรือ” ดี เพราะเราต้องการความเก่งและความดีอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน จากประสบการณ์ของผม ผู้นำที่เก่งแต่ไม่ค่อยดีมีเยอะ ผู้นำที่ดีแต่ไม่ค่อยเก่งมีมาก แต่ผู้นำที่เก่งและดีมีน้อยจัง !

ความเป็นคนเก่งนั้น แบ่งออกได้ 3 แบบหลักๆ คือ เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด

ผู้นำที่เก่งงาน หมายถึง ผู้นำที่มีความรอบรู้ในงานที่ทำ ใครถามอะไรตอบได้ สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคม มีผลงานและความสำเร็จในอดีตเป็นเครื่องยืนยัน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงและเตรียมพร้อมรับ
มือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ดี

ในขณะที่ผู้นำที่เก่งคน หมายถึง ผู้นำที่มีความสามารถในการบริหารจัดการคนได้ดี รู้ว่าต้องบริหารจัดการคนแต่ละคนอย่างไร ได้รับการยอมรับและนับถือจากผู้คนรอบข้าง เป็นคนที่บริหารโดยใช้ทั้งพระเดชและพระคุณประกอบกัน พูดง่ายๆคือ เป็นผู้นำที่ได้ใจลูกน้องมาเต็มๆ

ส่วนผู้นำที่เก่งคิด หมายถึง ผู้นำที่เป็นคนที่ช่างคิด ช่างฝัน มองหาและมองเห็นโอกาสใหม่ๆให้กับองค์กรหรือทีมงาน และที่สำคัญ สามารถนำพาทีมไปให้ถึงเป้าหมายที่ท้าทายได้สำเร็จดังที่คาดหวังไว้

สำหรับความเป็นคนดี หมายถึง ผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่แค่ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น แต่ต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะที่ผ่านมาเรามักเห็นผู้นำหลายคนอ้างว่า สิ่งที่ตนเองทำนั้นไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่หากดูให้ดีถึงแม้สิ่งเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกาก็ตาม แต่โดยมารยาทแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

ดังนั้นผู้นำที่ดี ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและควรทำ ที่สำคัญผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้าง เพราะการกระทำของผู้นำจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้นำมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วหรือยัง อย่าลืมว่า “การกระทำสำคัญกว่าคำพูด “ (Action is louder than words) หากผู้นำทำทุกอย่างตามที่ได้พูดออกไป ผู้นำคนนั้นก็จะมีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้นำส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่รู้ว่า ผู้นำ ต้องทั้งเก่งและดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้นำส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าคนอื่นมองเขาอย่างไรในเรื่องที่เขาทำต่างหาก

คนเรา มีภาพสองภาพเสมอ คือ ภาพที่เราเป็น (Self Perception) และภาพที่คนอื่นเห็น (Other Perception) คนที่โชคดีที่สุดในโลกคือคนที่มีภาพที่เขาเป็นกับภาพที่คนอื่นเห็น เหมือนกันพอดี เพราะคนอื่นจะเข้าใจเขาผิดน้อยหน่อย

แต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้โชคดีอย่างที่ว่า เรามักมีภาพที่เราเป็นกับคนอื่นเห็น แตกต่างกัน และหากแตกต่างกันมากเท่าไร ก็ยิ่งที่ให้มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดมากเท่านั้น

สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือ ผู้นำที่ดี ตัดสินโดยคนอื่น ผู้นำที่ดี ไม่ใช่ตัวผู้นำเป็นคนตัดสิน ดังนั้นผู้นำจำเป็นต้องรู้ว่าคนอื่นรอบ ๆ ข้างมองเขาอย่างไร เพราะคนส่วนใหญ่ตัดสินเราจากสิ่งที่ “เขาเห็น” ไม่ใช่ “เราเป็น”

ดังนั้นหากอยากสร้างผู้นำที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังทัศนคตินี้ให้กับผู้นำทุกระดับ เมื่อเวลาผ่านไปผู้นำทุกคนควรมีโอกาสได้รับข้อมูลป้อนกลับจากคนรอบข้างที่เขาทำงานด้วย ว่าคนอื่นเห็นเขาเป็นอย่างไรบ้างในฐานะผู้นำ หากทำได้เช่นนี้สม่ำเสมอ ผู้นำคนนั้นก็จะค่อย ๆ พัฒนาเป็นผู้นำที่ดีและเก่งขึ้นต่อไปในอนาคต

สุดท้ายอยากฝากไว้ว่า “ภาวะผู้นำ” เป็นทักษะ (Skills) ไม่ใช่ความรู้ (Knowledge) ดังนั้นทักษะจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน ภาวะผู้นำไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากในห้องเรียน ภาวะผู้นำอาจจะเรียนรู้ได้ในห้องแต่การจะมีภาวะผู้นำหรือไม่ ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยการลงมือปฏิบัติ

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com