หัวหน้าในอุดมคติ

ผมมีโอกาสอ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กร แห่งหนึ่งในอเมริกา ท้าวความไปประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว องค์กรแห่งนี้มีสาขาอยู่หลายแห่งในประเทศ และหนึ่งในนั้นเป็นสาขาที่ไม่เคยทำกำไรได้ถึงเป้าที่สำนักงานใหญ่กำหนดไว้ เลยสักครั้งเดียว แถมพนักงานในสาขาก็มีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ตกต่ำลงอย่างมาก

แต่ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสาขานี้ จากที่ทำไม่เคยถึงเป้าเลยกลายเป็นสาขาที่ทำยอดทะลุเป้าทุกเดือนสมำ่เสมอจน เป็นสาขาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรมากที่สุดสาขาหนึ่ง นอกจากนี้พนักงานในสาขาก็มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้นมาก จำนวนพนักงานลาออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด

สิ่งที่น่าสนใจคือ เกิดอะไรขึ้นกับสาขานี้ ?

เมื่อ 6 เดือนก่อน องค์กรมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการสาขาหลังจากที่คนเก่าครบวาระลง ผู้นำคนใหม่นี้เมื่อเข้ามาถึง ก็มุ่งเน้นการทำงานไปที่คนในสาขาก่อนเป็นอันดับแรก ใช้กลยุทธ์การบริหารคนเข้ามาช่วยในการบริหารงาน เปลี่ยนสไตล์การนำจากแบบเดิมที่มีทัศนคติว่า “ฉันเป็นผู้นำ พวกคุณเป็นผู้ตาม ฉันมีบางอย่างที่คุณต้องการคือเงิน และคุณมีบางอย่างที่ฉันต้องการคือแรงงาน เราแลกเปลี่ยนกัน” มาเป็นสไตล์ใหม่ที่มองมากกว่าแค่การจ่ายสินจ้างในรูปแบบของเงินเท่านั้น

 ผู้นำคนใหม่นี้มองถึงการสร้างความท้าทาย ในการทำงานให้กับพนักงาน มองถึงอนาคตในการเติบโตของพวกเขา และมองถึงตัวตนของพนักงานแต่ละคนทั้งทางความรู้สึกนึกคิดและสติปัญญา (Emotionally and intellectually)

เมื่อเราถอดรหัสการทำงานของผู้นำคนใหม่นี้ ออกมา จะพบว่าผู้นำท่านนี้ได้พยายามตอบสนองความต้องการทั้ง 4 ด้านให้กับพนักงานจนส่งผลสำเร็จในการทำงานอย่างน่ายกย่องเราลองมาเรียนรู้ กันว่า ความต้องการ 4 ด้านที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

ความต้องการความรัก (ทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับ) – อาจจะฟังดูแล้วเหมือนเป็นอะไรที่โรแมนติกและอยู่ในอุดมคติมากเกินไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการที่คนไม่เคยได้และไม่เคยให้ความรักนั้น (ความรักในที่นี่ หมายถึงความใส่ใจ ความห่วงใยและความเอื้ออาทร ที่มีให้กับและได้รับจาก ผู้อื่น) จะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของเขา

ลองจินตนาการดูนะครับ หากคุณต้องทำงานที่ไม่ชอบ งานก็หนัก ชอบก็ไม่ชอบ อีกทั้งยังไม่มีใครใส่ใจ สนใจอีก คุณคิดว่าจะรู้สึกเครียดแค่ไหน จะรู้สึกปวดหัวไหม รู้สึกท้องใส้ปั่นป่วนหรือเปล่า แต่ในทางกลับกัน หากใจรักในงานที่ทำ ผู้คนรอบข้างดี ต่อให้งานหนักแค่ไหน ก็สามารถบุกป่าฝ่าดงเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายให้จนได้ สมดังที่โบราณว่าไว้ “คับที่อยู่ได้ แต่คับใจอยู่ยาก” จริงไหม ?

ดังนั้นหัวหน้าที่ดีต้องเข้าใจจุดนี้ ให้ความรัก ความห่วงหาอาทรกับพนักงาน แล้วคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้กลับคืนมา แม้ในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความรักของคุณบ้างก็ตาม แต่มันก็คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ใช่หรือ ?

ความต้องการการเติบโต – ตามธรรมชาติ ชีวิตคือการเติบโต ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง เมื่อใดก็ตามที่เราหยุดเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้นเราก็ตาย ในการทำงานก็ไม่ต่างกัน หากพนักงานทำงานอยู่กับองค์กรแล้ว มองไม่เห็นโอกาสเติบโต ทำงานมานานปี ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง ไม่นานพนักงานก็จะค่อย ๆ “เฉาตาย” ผู้นำควรให้ความสนใจและใส่ใจในโอกาสเติบโตและความก้าวหน้าของพนักงานหากคุณ ต้องการรักษาเขาไว้กับองค์กรต่อไป

ความต้องการเป็นคนที่มีความหมาย – คนทุกคนล้วนต้องการเป็นคนที่มีความหมายกับใครบางคนเสมอ คนเราจะทำอะไรสักอย่างให้ดีได้ ต้องรู้ว่าเป็นฟันเฟืองอยู่ที่ไหนในภาพใหญ่ มีประโยชน์อย่างไรกับองค์กร เพราะสิ่งนี้จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภูมิใจในตนเองและภูมิใจในองค์กร ดังนั้นในฐานะผู้นำที่ดี คุณจำเป็นต้องสร้างให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้น ต้องชี้ให้พนักงานเห็นถึงความเชื่อมโยงของงานที่ทำอยู่กับเป้าหมายใหญ่ของ ทีม ชมเชยเขาเมื่อเขาประสบความสำเร็จ ทำให้เขารู้สึกเสมอว่าเขามีความหมายเพียงใดต่อคุณ ต่อทีม และ ต่อองค์กร

ความต้องการการมีส่วนร่วม – พนักงานจะทำงานทุ่มเทเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าเขารู้สึกรักและผูกพันในงานที่ทำอยู่หรือไม่ หากเขารู้สึกว่างานน้ีเป็นของเขา เขาเป็นเจ้าของมัน เขาก็จะรักและทุ่มเทในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างไม่ท้อถอย แต่หากเขาไม่คิดว่างานที่ทำอยู่ เป็นของเขา เขาเป็นเจ้าของมัน ความรัก ความผูกพัน และความทุ่มเทที่มีให้ ก็จะตำ่ตามไปด้วย วิธีการง่าย ๆ ที่หัวหน้าควรทำเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกรัก ผูกพัน และ ทุ่มเทในงานที่ทำให้กับพนักงาน คือ การให้พนักงานได้มีส่วนในการร่วมคิดร่วมเสนอแนะแนวทางในการทำงาน และที่สำคัญมีส่วนร่วมในการรับความสำเร็จของงานที่ทำด้วย

ความต้องการสี่ประการนี้ เป็นความต้องการพื้นฐานของพนักงานทุกคน หากหัวหน้าเข้าใจและสนองตอบความต้องการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรัก ความผูกพัน และความทุ่มเทของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.som

www.orchidslingshot.com