สิ่งที่ผู้นำควรทำในการดึงดูดคนเก่ง (ตอนที่ 1)

ผู้นำทุกคนย่อมอยากได้คนเก่งไว้ข้างตัวเป็นผู้ช่วย แต่การจะได้คนเก่งมาอยู่ด้วย ควรเป็นหน้าที่ของใครไปหามา ?
 
พอพูดถึงการสรรหาคนเก่งเข้ามาทำงานกับองค์กร หลายคนมักชี้นิ้วไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ค้นหาและคัดเลือก แต่ใน
ความเป็นจริงลองคิดดูว่าใครกันแน่ที่รู้ดีที่สุดว่าคนเก่งเหล่านั้นอยู่ที่ไหน แน่นอนคงหนีไม่พ้นคนที่ทำงานในแวดวงเดียวกัน
 
ดังนั้นหากคุณเป็นผู้นำที่อยากได้คนเก่งไว้ช่วยงาน สิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดให้พวกเขาอยากมาทำงานด้วยคือตัวคุณเอง มีงานวิจัยชั้นหนึ่งที่ระบุ
ถึง 6 สิ่งที่ผู้นำควรทำเพื่อดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงาน จึงขอเอามาแบ่งปัน
 

1. ทำความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคนเก่งที่เป็นเป้าหมายตั้งแต่เนิ่น ๆ แม้ว่ายังไม่ต้องการเขา ณ ตอนนี้

ถ้าพูดถึงคนเก่งแล้ว ตอนนี้คุณนึกถึงใครที่ทำงานอยู่ในสายงานของคุณหรือในอุตสาหกรรมที่คุณทำอยู่ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในองค์กรก็ได้
ลองนึกดู...
 
ถ้านึกไม่ออก ขอแนะนำให้ไปงานสัมมนาหรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ ที่รวบรวมคนในอุตสาหกรรมจากหลาย ๆ องค์กรเข้าด้วยกัน หาคำถามดี
ๆ ถามและฟังประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอ ถ้าเป็นไปได้จงเริ่มสร้างและสานความสัมพันธ์กับคนที่คุณหมายตาไว้ คำแนะนำเพิ่มเติม โปรด
มองไว้หลาย ๆ คน อย่าเล็งไปที่คน ๆ เดียว
 
ในการสร้างความสัมพันธ์ ควรเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเมื่อปราศจากหัวโขน มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ อะไรที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับ
เขา อะไรเป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้า จะว่าไปแล้วช่วงเวลาที่ยังไม่ต้องการเขามาร่วมงานด้วยนี้ เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะ
ทำความรู้จัก เพราะถ้าไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงเวลาอยากได้มาร่วมงานอาจไม่ทันกาล
 

2. สร้างและบริหารความคาดหวังให้ถูกต้อง

คนส่วนมากชอบที่จะยกยอองค์กรของตนเองว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่ค่อยได้พูดว่าตนเองเก่งตรงไหน ดีอย่างไร ทราบหรือไม่ว่านอกจาก
องค์กรที่ดีแล้ว คนเก่งส่วนมากมักถูกดึงดูดได้ด้วยผู้นำที่เขาเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างให้กับเขา ลองถามตัวเองดูว่า “เหตุใดคนอื่น ๆ จึง
ควรอยากร่วมงานกับคุณ คุณมีอะไรดี”
 
ลำพังผลตอบแทนที่ดีหรือโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า คงไม่สามารถดึงดูดคนเก่งมาทำงานด้วยได้ เพราะสิ่งที่กำลังจะหยิบยื่น
ให้นี้ก็ไม่แตกต่างจากที่องค์กรอื่นๆ มีให้เช่นกัน ดังนั้นความแตกต่างที่จะทำให้เขาอยากทำงานกับคุณคือ ภาวะผู้นำของตัวคุณเอง ชื่อเสียง
ที่ดีของคุณ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและเขาต่างหาก
 
เมื่อคน ๆ หนึ่งเข้ามาทำงานเพราะคนอีกคนหนึ่ง นั่นหมายความว่า เขาต้องคาดหวังอะไรบางอย่าง ดังนั้นในการทำงานวันแรก คุณ
จำเป็นต้องสร้างและบริหารความคาดหวังของเขาให้ดี อะไรเป็นสิ่งที่คุณพร้อมจะทำให้เขา อะไรเป็นสิ่งที่คุณจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่
เขาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากคนอื่น และอะไรเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังให้เขาได้เรียนรู้ในระหว่างที่ทำงานด้วยกัน

3. มองเข้าไปในจิตใจของเขา ไม่ใช่มองแค่ความฉลาดและความเก่งเพียงอย่างเดียว

ใบประวัติหรือ resume ส่วนมากมักบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถและประวัติความสำเร็จของผู้เขียน แต่สิ่งที่มีให้เห็นน้อยมากคือ
เป้าหมายในอนาคตของเจ้าของ resume ดังนั้นการพิจารณาคุณสมบัติจากใบประวัติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ด้วยสภาพแวดล้อม
การทำงานปัจจุบันที่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง องค์กรต้องการคนเก่งที่มีคุณสมบัติมากกว่าแค่ทักษะในการทำงาน แต่ต้องเป็นคนที่
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองและรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ คุณจำเป็นต้องรู้ถึงเป้าหมายในชีวิตของเขา รู้ถึงสิ่งที่จะสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับเขา และสิ่งที่เขาให้คุณค่า ต้องรู้เข้าไปให้ถึงความคิดและจิตใจของเขา
 
การได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ทำความรู้จักเขาอย่างที่เขาเป็น เข้าใจเป้าหมายส่วนตัวของเขา จะทำให้เราตัดสินใจเลือกคน
ได้อย่างถูกต้องเมื่อเวลานั้นมาถึง
 
กระดาษหมดพอดี อีก 3 ข้อที่เหลือ ขอยกยอดไปต่อในฉบับหน้าครับ
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ twitter.com/apiwutp