สั่งงานลูกน้องไปแล้ว แต่เวลาติดตามพบว่าทำบ้างไม่ทำบ้าง จะแก้ปัญหาอย่างไร?


             จักรพันธ์ จันทรัศมี Consulting Partner บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด แนะนำว่าให้ลองทบทวนดูก่อนว่าต้นเหตุเป็นเพราะหัวหน้าหรือเป็นเพราะลูกน้อง ในฐานะหัวหน้า ขณะสั่งงานได้บอกรายละเอียดการปฏิบัติงานชัดเจนหรือไม่ มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่เข้าใจตรงกันหรือไม่ มีการทวนความเข้าใจลูกน้องหรือไม่ บอกกำหนดระยะเวลาหรือ Deadline ว่างานนี้ต้องเสร็จเมื่อไรหรือเปล่า

             และที่สำคัญลูกน้องรู้หรือไม่ว่า งานที่ทำมีผลกระทบต่อแผนกของตัวเองหรือต่อหน่วยงานอื่นอย่างไร ถ้าหัวหน้ามั่นใจว่าตัวเองสั่งงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คราวนี้มาดูที่ลูกน้อง หากเป็นเพราะรับคำสั่งไปแล้วไม่ใส่ใจ อย่าเพิ่งโกรธหรือแสดงท่าทีหงุดหงิดเดี๋ยวเรื่องจะบานปลาย เมื่อควบคุมอารมณ์ได้แล้วให้เริ่มวางแผนควบคุมลูกน้องคนนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงแรก กำหนดระยะเวลาตรวจสอบชิ้นงานเป็นระยะๆ โดยหัวหน้าเข้าไปติดตามความคืบหน้าและถือโอกาสให้กำลังใจไปด้วย หากเริ่มวางใจลูกน้องแล้วก็อาจเปลี่ยนให้ลูกน้องเป็นฝ่ายเข้ามารายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานซึ่งหัวหน้าจะได้ช่วยแก้ไขได้ทันเวลา ไม่ใช่มารู้ปัญหาก็ต่อเมื่อถึงกำหนดวันส่งงานแล้วจักรพันธ์ จันทรัศมี
Consulting Partner
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
www.orchidslingshot.com