สร้างแบรนด์กับพนักงาน

รู้หรือไม่ว่าองค์กรทุกองค์กรมีแบรนด์ ซึ่งแบรนด์แบ่งออกเป็นสองอย่างคือแบรนด์ที่สร้างกับลูกค้าและแบรนด์ที่สร้างกับพนักงาน แม้ทั้งสองวิธีจะมีเป้าหมายต่างกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามีบางอย่างคาบเกี่ยวกัน
 
คนส่วนใหญ่รู้จักแบรนด์ในแง่ของการสร้างกับลูกค้ามากกว่า แต่การสร้างแบรนด์กับพนักงานก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน ลองจินตนาการดูว่าหากองค์กรสามารถสร้างแบรนด์ที่ดีกับพนักงานได้ พนักงานคงจะมีความสุขในการทำงานให้กับองค์กร รู้สึกดีกับสินค้าที่บริษัทผลิต เป็นตัวแทนของหน่วยงานอย่างเต็มใจและสุดท้ายจะกลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดีกับสินค้าขององค์กรด้วย
 
แม้หลายคนมองว่าสินค้าหรือบริการใดที่เราใช้เป็นประจำ เป็นส่งที่เรายอมรับ และเมื่อมองไปที่องค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ก็จะคิดว่าน่าจะเป็นองค์กรที่ดีแห่งหนึ่งที่น่าทำงานด้วย แต่เมื่อเข้าไปในองค์กรจริง ๆ กลับพบกับสิ่งตรงกันข้ามจากรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอก ผลที่ตามมาคือความรู้สึกที่แย่และสุดท้ายอาจนำไปสู่การเลิกใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เลยก็เป็นได้
ในทางกลับกัน องค์กรที่สร้างสถานที่ทำงานที่ดีให้พนักงาน พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร พนักงานก็มีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรนั้นๆ ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างแบรนด์ทั้งภายนอกและภายในให้ดี มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร
 
แบรนด์หมายถึงมุมมองที่มีต่อสินค้าหรือองค์กรว่าจะสามารถให้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่นแบรนด์รถเบนซ์ให้ประโยชน์ในแง่ความหรูหรา แบรนด์แอปเปิ้ลให้ประโยชน์ในแง่ความทันสมัย เป็นต้น 
 
ดังนั้นการสร้างแบรนด์กับลูกค้าคือการทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าสินค้าหรือบริการจะให้อะไรดี ๆ กับพวกเขาได้บ้าง ในขณะที่การสร้างแบรนด์กับพนักงานคือการทำให้พนักงานมองเห็นคุณสมบัติดี ๆ ขององค์กร
 
การสร้างแบรนด์ในฐานะนายจ้าง มีองค์ประกอบสามส่วนด้วยกันคือ เรื่องของสถานที่ทำงาน ความเชื่อทางธุรกิจ และ ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ 
วัตถุประสงค์ของการสร้างแบรนด์ก็เฉกเช่นเดียวกันกับการสร้างแบรนด์กับลูกค้าที่ต้องการให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร การสร้างแบรนด์กับพนักงานคือการทำให้พวกเขาอยากทำงานกับองค์กร เป็นการดึงดูดและเก็บรักษาคนดีคนเก่งขององค์กรไว้
 
วิธีการสร้างแบรนด์กับพนักงานมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองและระหว่างพนักงานกับองค์กร ซึ่งความสัมพันธ์ที่สร้างไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานเพียงอย่างเดียว เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคนเก่งเอาไว้ได้และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย 
 
กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ความเข้าใจในความต้องการของพนักงานและตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ก็เป็นการสร้างแบรนด์ที่ดีอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กูเกิ้ลทราบดีว่าการที่พนักงานจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสุขในการทำงานได้ ต้องมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยด้วย ดังนั้นที่สำนักงานของกูเกิ้ลจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นวด ห้องนอน โต๊ะบิลเลียด ห้องคาราโอเกะ หรือแม้แต่อาหารกลางวันที่มีให้กินไม่อั้นแบบไม่ต้องเสียตังค์ด้วย เป็นต้น จึงทำให้แบรนด์กูเกิ้ลเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จทั้งกับลูกค้าและพนักงาน
 
นอกจากนั้นแบรนด์ที่แข็งแกร่งขององค์กรจะนำมาซึ่งอัตราการลาออกที่ลดลงและความพึงพอใจรวมทั้งผลผลิตในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
 
ในทางกลับกัน องค์กรที่ไม่สามารถสร้างแบรนด์ภายในให้แข็งแกร่งได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นตรงกันข้าม – คนดีคนเก่งจะหายไปจากองค์กร ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรลดน้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานไปนอกองค์กรด้วย
 
ถ้าคุณคิดว่าถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้องสร้างแบรนด์ภายในกับพนักงาน  ลองเริ่มจากการถามพวกเขาดูว่าคิดอย่างไรกับองค์กร คำตอบที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงแบรนด์ขององค์กรในปัจจุบัน จากนั้นลองคิดต่อว่าควรต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้นอย่างที่ปรารถนา
 
แบรนด์คือประสบการณ์ที่ลูกค้าและพนักงานมีต่อองค์กร บางอย่างอาจสร้างให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่บางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุม แบรนด์เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จ แบรนด์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับองค์กรหากคุณให้เวลากับมันอย่างเพียงพอ
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
ออคิด สลิงชอท
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามข้อคิดด้านการบริหารได้ที่ twitter.com/apiwutp