สร้างความสำเร็จในฐานะผู้บริหารคนใหม่

ต้องยอมรับว่า ต้นปีของแต่ละปี เป็นช่วงเวลาของการโยกย้ายงาน ถ้าตำแหน่งงานไม่สูงมากนัก การย้ายงานก็เป็นไปได้ง่ายเพราะมีจำนวนตำแหน่งงานในตลาดแรงงานมาก พร้อมกับความคาดหวังที่ไม่สูงนัก แต่เมื่อตำแหน่งยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไร จำนวนตำแหน่งงานในตลาดก็ยิ่งมีน้อยลง และแน่นอนว่าความคาดหวังที่องค์กรมีให้กับคนที่เข้ามารับตำแหน่งก็มากขึ้นด้วย

จากการศึกษาและประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาพบว่า มีปัจจัยหลักๆด้วยกัน 6 อย่างที่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งสูงๆ ที่อยากจะฝากไว้เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน

อย่างแรกเลยคือ เป็นเรื่องของความคาดหวังที่ได้รับ ส่วนมากผู้บริหารที่รับคนใหม่เข้ามาทำงานในตำแหน่งสูงๆ มักคาดหวังว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้ามาทำงานและสร้างผลงานได้เร็วที่สุด แต่ในความเป็นจริง คนเข้าใหม่หลายๆคนอาจมองว่า ในช่วงของการทดลองงาน เป็นช่วงของการเรียนรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องทำ เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร แต่นี่ไม่ใช่ความคิดของผู้บริหารที่รับคุณเข้ามาทำงานแน่นอน

ในฐานะหัวหน้าหรือผู้บริหาร คุณควรจะเข้ามาทำงานอย่างสิงห์ คุณต้องเชื่อในความสามารถและสัญชาตญาณของตนเอง เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คิดว่าจำเป็น รีบสร้างผลงานให้ผู้ใหญ่เห็นโดยเฉพาะถ้าคุณถูกจ้างเข้ามาเพื่อแทนคนเดิมที่ไม่มีผลงานหรือไม่มีประสิทธิผล

ต้องยอมรับว่า หลายๆครั้งที่การทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ทำให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิผล พวกเราอาจได้ยินเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณกันอยู่บ่อยๆเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงคือบางครั้งความมีประสิทธิภาพก็ไปตัดรอนการมีประสิทธิผล และบางครั้งทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ได้มาด้วยกันเสมอไป แม้ผมจะไม่สนับสนุนการใช้จ่ายที่มากจนเกินไป แต่ถ้าประสิทธิภาพไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้ว คุณควรทำงานให้มีประสิทธิผลไว้ก่อนจะดีกว่า

เมื่อคุณเข้ามาเป็นคนใหม่ขององค์กร คงมีบางคนในองค์กรต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักและอยากจะผูกมิตรด้วย แต่ส่วนมากคนที่เข้ามาหาต้องการจะมาดูลาดเลา ดูก่อนว่าคุณจะมาในฐานะเพื่อนหรือศัตรูกันแน่ การยอมรับในความเป็นเพื่อนที่พวกเขาหยิบยื่นให้เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่การไว้เนื้อเชื่อใจเลยนั้น...เป็นอะไรที่ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดอีกที

เคยสังเกตบ้างไหมว่าทำไมบางคนสามารถทำให้งบประมาณในการทำงานของตนเองเพิ่มมากขึ้นได้ ทำให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานคนอื่นยอมรับและสนับสนุนในงานที่เขาทำ แม้ว่างานหรือโครงการที่ทำอาจจะมีผลงานที่ไม่ดีเด่นมากนัก แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เขาได้รับการสนับสนุนคือการสื่อสารที่ดี 

การเรียนรู้ที่จะเป็นนักสื่อสารที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะฟังให้เป็นก่อน มันอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการที่จะทำความเข้าใจว่า คนอื่นต้องการอะไร รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีก็มีส่วนช่วยในจุดนี้ ในโลกนี้มีคนมากมายที่มีความสามารถสูง แต่ไม่สามารถไต่บันไดเพื่อไปให้ถึงฝากฝันได้และไม่เคยเข้าใจว่าเพราะอะไรตนเองจึงไปไม่ถึง ซึ่งความลับจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจความต้องการของคนอื่นและสามารถทำให้พวกเขาเห็นประโยชน์และคุณค่าในสิ่งที่คุณทำได้หรือไม่

ไม่ว่าคุณจะทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ในฝ่ายใด สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้เสมอคือ งานที่ทำนั้น ไม่ใช่งานที่อยู่บนเกาะส่วนตัวที่ไม่ต้องเกี่ยวโยงกับคนอื่นๆในองค์กร ความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จของงานอยู่ที่การตัดสินของคนอื่นเป็นใหญ่ และไม่สำคัญว่าคุณจะให้ลูกน้องคนไหนเข้ามาช่วยงาน สิ่งสำคัญคือการใช้คนให้ถูกกับงานที่ต้องทำ

ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของผู้บริหารหลายๆคนคือ การพึ่งพาลูกน้องหัวกะทิในการทำงานให้สำเร็จ โดยที่พวกเขาไม่มีความรู้สึกร่วมกับงานหรือโครงการที่ต้องทำ ส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีเท่าที่ควร การหาคนที่เป็นหัวกระทิมาอยู่ในทีมอาจเป็นความสำเร็จเบื้องต้น แต่การทำให้งานสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า ดังนั้นจงเข้าไปมีส่วนร่วมในงานต่างๆที่รับผิดชอบ อย่าคิดแต่ว่า มีคนเก่งแล้วปล่อยให้เขาทำตามใจชอบ สุดท้ายอาจพบว่าคนเก่งกับคนที่ต้องรับผิดชอบกับงานที่ออกมานั้น คือคนละคนกัน

ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของการหาคุณค่าในงานที่ทำ จะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่โครงการสำคัญหลายๆโครงการไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ทำ และเหตุผลหลักเป็นเพราะว่าโครงการเหล่านั้นไม่มีแผนการและคุณประโยชน์ที่จะได้รับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คุณคิดว่า ผลตอบแทนทางการลงทุนหรือ Return on Investment (ROI) สำคัญแค่ไหน

ผมตอบได้เลยว่า “สำคัญมาก” ในแต่ละองค์กรจะมีการจัดตั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการบริหารงานภายใน และผู้บริหารทุกคนในองค์กรล้วนต้องการได้งบประมาณส่วนนี้ให้มากที่สุด ดังนั้นงานหรือโครงการที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนที่ดี ก็มีโอกาสได้รับงบประมาณมากกว่า และอีกสิ่งที่จะสามารถช่วยผลักดันโครงการหรืองานของคุณได้ คือการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน อย่าลืมว่า อำนาจคือตัวเลขที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของผลตอบแทนหรือตัวเลขของจำนวนผู้สนับสนุน

ถ้าสามารถทำได้ตามนี้ ผมรับรองได้ว่าคุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรใหม่ได้อย่างแน่นอน !

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com