ลักษณะสำคัญของผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ถ้าพูดถึงผู้นำที่เก่ง ๆ และยิ่งใหญ่ในอดีตโดยเฉพาะในช่วงที่ยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองด้วยแล้ว ลักษณะ เด่นของผู้นำเหล่านั้นที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือมาดที่เงียบขรึม ดูน่าเกรงขาม ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้คนอื่นเห็น คิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลบนความเป็นไปได้ จนบางครั้งอาจดูเหมือนหุ่นยนต์

แต่นั่นคืออดีตและลักษณะผู้นำที่ประสบความ สำเร็จแบบนั้นอาจใช้ไม่ได้แล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เป็นยุคที่การเปลี่ยนเกิดขึ้นตลอดเวลา องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีทักษะ ที่หลากหลายอยู่ในองค์กร คนเพียงหนึ่งคนคงไม่สามารถมีทักษะทั้งหมดเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวโยงกับองค์กรที่มีอยู่รอบโลก เรื่องของการบริหารเงินและการลงทุน ปัญหาเรื่องทรัพยากร บุคคล ภาวะผู้นำ สหภาพแรงงาน กฎหมาย และอื่นๆอีกมากมาย

ดังนั้นผู้นำที่เก่ง นอกจากต้องมีทักษะทั่วไปที่ผู้นำควรมีแล้ว ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่มีผู้นำน้อยคนนักที่จะยอมรับและเข้าใจในจุดนี้ ลักษณะที่ว่าคือ “ความสามารถในการเข้าใจตัวตนของตนเอง”

อย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีทักษะมากมายอยู่ในองค์กรและนั่น ไม่ได้หมายความว่า ทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ผู้นำต้องมีทั้งหมด ผู้นำที่เข้าใจในตนเองคือผู้ที่รู้และยอมรับว่า ตัวเขาคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกอย่างและไม่สามารถเก่งได้ทุกเรื่อง

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะเป็นผู้นำ ที่ยิ่งใหญ่แล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคือการเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ตนเอง มีหรือเป็นบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่คิดเอาเอง เพราะบนโลกใบนี้ ไม่มีใครเก่งได้ทุกอย่าง ดังนั้นจงอย่ากังวล ในสิ่งที่คุณไม่มีหรือไม่เป็น ผู้นำที่ยอมรับตรงจุดนี้ได้และมองหาแนวทางในการพัฒนาตนเองจะช่วยสร้าง คุณประโยชน์โดยอ้อมให้กับองค์กรอย่างน้อยสองอย่างคือ (1) ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทำตามอย่างคือยอมรับ ในความไม่มีไม่เป็นของตนเองและเร่งพัฒนาความรู้ในเรื่องดังกล่าว และ (2) เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กร ได้เติบโตขึ้นมา เพื่อเข้ามาอุดช่องว่างในสิ่งที่ผู้นำไม่มี ไม่เป็น

คุณเคยทำงานกับผู้นำที่ชอบล่วงลูกหรือลง รายละเอียดมากๆไหม (Micro-manager) ผู้นำลักษณะนี้มัก ชอบเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่องอย่างละเอียด ปัญหาทุกอย่างเขาต้องเข้าไปเป็นคนคิดและตัดสินใจ ซึ่งนั่นเป็นการ ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของคนที่ทำงานด้วย ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องปล่อยวางเรื่องพวกนี้ ปล่อยให้พนักงาน มีโอกาสในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาประจำวัน ส่วนผู้นำควรจะใช้เวลากับการคิดแผนกลยุทธ์และ สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบๆ ข้างมากกว่า วิธีการนี้จะทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด แทนที่งานทุกอย่างต้องมาติดเป็นคอขวดอยู่บนโต๊ะทำงานของผู้นำเพียงคนเดียว

ถ้าคุณต้องการเป็นผู้นำที่เข้าใจในตัวตนของตนเองและมีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำ ผมมีข้อแนะนำ 4-5 อย่าง

  1. ติดตามผลการทำงานของตนเอง ค้นหาดูว่าตนเองนั้นมีอะไรที่ทำได้ดี และมีอะไรที่ต้องพัฒนา จากนั้นสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับคนในทีมงานได้รับทราบด้วย
  2. ยอมรับ ว่าความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในการไปให้ถึงความ สำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า ไม่ต้องปกปิด หรือ โยนความผิดให้ผู้อื่น
  3. เข้าใจว่าพฤติกรรมในฐานะผู้นำมีผลและอิทธิพลต่อคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ดังนั้นจงระวังในการกระทำ และสิ่งที่พูดออกไป
  4. จำ ไว้เสมอว่าถ้าคำวิภากษ์วิจารณ์ที่ได้ยินเป็นสิ่งที่รับได้ยาก แสดงว่ามันต้องมีความจริงอะไรบ้าง อย่างซ่อนอยู่ข้างใน จงเปิดใจและลองค้นหาความจริงนั้นดู
  5. สุดท้าย จงเรียนรู้ที่จะให้โอกาสตนเองและผู้อื่นในการพัฒนา และจงชื่นชมในพัฒนาการที่เกิดขึ้น แม้มันจะดูเล็กน้อยก็ตาม เพราะความสำเร็จเล็ก ๆ เป็นเชื่อไฟที่ดีในการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

ใช่แล้วครับ สำหรับผม ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือคนที่เข้าใจตัวตนของตนเอง แล้วคุณล่ะ มีโอกาสได้รู้จักหรือทำงาน กับผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนไหนบ้าง ลองคิดดูว่า ลักษณะตรงไหนที่ทำให้เขาดูยิ่งใหญ่

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com