รับมือกับงานใหม่...อย่างเป็นระบบ

ว่าไปแล้วด้วยนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ จะปฏิเสธอะไรไม่ค่อยเป็น ส่งผลให้หลายๆคนได้รับงานใหม่ๆมาทำอย่างไม่ตั้งใจหลายครั้งและโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกตอนนี้ การปฏิเสธงานอาจจะหมายถึงการถูกหมายหัวเป็นรายต่อไปในการถูกย้ายหรือปลดออกก็เป็นได้

ดังนั้นจากประสบการณ์ของการเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธงาน และในทางกลับกันก็เป็นคนที่ขยันให้งานใหม่กับน้องๆที่ทำงานด้วยเสมอ ผมจึงมีคำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

1.    จงอย่าแค่ “ถาม” คนที่เคยทำงานนั้น ๆ มาก่อน แต่จงสัมภาษณ์เขา – ถ้าคุณสามารถเข้าถึงคนที่เคยทำงานที่คุณได้รับมอบหมายมาก่อน จงเข้าไปหาเขา นั่งลงและพูดคุยสัมภาษณ์เขา อย่าแค่เข้าไปเพื่อถามข้อมูลและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ จงถามถึงปัจจัยหลักและจุดสำคัญต่างๆในการทำงานนั้นๆ มีใครบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนี้ ใครบ้างที่คุณควรจะเข้าไปคุยด้วย จงถามหาวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ

ในบางกรณีถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงคนที่เคยทำงานที่คุณได้รับมอบหมายมาก่อนหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานใหม่ถอดด้าม ไม่เคยมีใครทำมาก่อน จงเข้าไปสัมภาษณ์คนที่มอบหมายงานให้คุณเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแล้ว อย่างน้อยก็รู้มากกว่าคุณ

2.    จงให้พื้นที่กับงานใหม่ – พื้นที่ในที่นี้ หมายถึงพื้นที่แบบที่จับต้องได้ ก่อนจะเริ่มลงมือทำงาน จงสร้างพื้นที่ให้กับงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแฟ้มใส่งาน จัดสรรสถานที่เก็บของ หรือแม้แต่การสร้างไฟล์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองกะดูว่างานใหม่นี้ ต้องการพื้นที่สักเท่าไร ในส่วนใดบ้าง เพราะการจัดเตรียมพื้นที่ให้กับงานใหม่ จะช่วยเพิ่มความรู้สึกกระตือรือร้นให้คุณได้..อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยทางใจ

3.    จงมองหาความคาบเกี่ยวระหว่างงานใหม่ที่ได้รับกับงานปัจจุบันที่รับผิดชอบอยู่ – ถ้าคุณคิดว่า งานใหม่ที่ได้รับมา เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำเพิ่ม การคิดเช่นนี้จะทำให้คุณรู้สึกแย่มาก (ประมาณว่า ทำไมต้องเป็นเราด้วย) ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือการสร้างทัศนคติใหม่ขึ้นมา จงมองลงไปในรายละเอียดของงานใหม่ มองหาว่ามีส่วนใดบ้างที่คาบเกี่ยวกับงานปัจจุบันของคุณ ไม่ว่าจะในเชิงของลักษณะงาน ตารางการทำงาน หรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้าคุณสามารถมองหาความทับซ้อนได้ คุณอาจจะทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะอย่างน้อยคุณก็ยังพอมองเห็นความคาบเกี่ยวระหว่างงานใหม่กับงานเก่าที่คุณคุ้นเคยอยู่บ้าง

4.    จงกระจายงานเพื่อประสิทธิผลที่ดีขึ้น – ในแต่ละครั้งที่ได้รับงานใหม่ จงมองลึกเข้าไปถึงองค์ประกอบของงานเหล่านั้น ลองสังเกตดูว่ามีบางอย่างที่คนอื่นสามารถทำได้ดีกว่าหรือไม่ การเข้าไปขอความช่วยจากเขาเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้และหลายคนน่าจะยินดีให้ความช่วยเหลือ จำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ความสำเร็จอาศัยทีมที่ดีประกอบด้วย

5.    จงตรวจสอบการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ – หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานใหม่แล้ว จงอย่าลืมที่จะตรวจสอบความคืบหน้าและผลการทำงานเป็นประจำ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบว่างานใหม่ที่ได้รับนั้นมีผลต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคุณอย่างไร ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวยังคงมีอยู่หรือไม่ รวมถึงเวลาที่จัดสรรให้กับงานใหม่นี้มากไปหรือน้อยไป ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า จากนั้นจงใช้ข้อมูลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ณ ตอนนี้ คุณคงพอได้ไอเดียในการรับมือกับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆบ้างแล้ว สิ่งที่บอกไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความผิดชอบของคุณได้ แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด คือการทำงานให้ออกมามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงที่สุด เพราะความก้าวหน้าในอาชีพการงานย่อมขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com