รับพนักงานเก่ากลับมาทำงานอีก...ดีไหม?

วันก่อนผมมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับองค์กรแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนงานอย่างมีกลยุทธ์ หลังจบการบรรยาย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเดินเข้ามาขอบคุณผม พร้อมทั้งเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่

ตอนนี้องค์กรของเขากำลังทำการทบทวนนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งโดยส่วนมาก นโยบายเก่าที่มีอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร จนกระทั่งมาเจอนโยบายที่ว่า “ห้ามรับพนักงานที่ลาออกไปแล้ว กลับเข้ามาทำงาน” คำถามของหัวหน้าฝ่ายท่านนี้คือ มันควรจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือ

จะว่าไปแล้วในปัจจุบัน หลายๆองค์กรก็มีการรับพนักงานเก่ากลับเข้ามาทำงานกันหลายคน แม้บางองค์กรยังคงถือระบบที่ว่า ไม่รับพนักงานเก่ากลับเข้ามาทำงานอยู่ก็ตาม แล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์กรตัดสินใจไม่รับพนักงานเหล่านั้นกลับเข้ามา

ผมคิดว่าเหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรเขียนนโยบายเช่นนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนที่ต้องการจะลาออกจากองค์กร กลับไปคิดให้มากขึ้น คิดให้รอบคอบก่อนที่จะลาออกไป แต่ในทางกลับกันนโยบายนี้ก็ส่งผลให้คนที่จะเข้าไปร่วมงานกับองค์กรต้องคิดหนักเช่นกัน เพราะถ้าเข้ามาร่วมงานแล้วมีเหตุต้องลาออกในอนาคต นั่นอาจจะหมายถึงการถูกหมายหัวว่าเป็นคนทรยศขององค์กรก็เป็นได้

ดังนั้นถ้าถามว่า นโยบายนี้ยังควรที่จะมีอยู่ไหม ผมคิดว่า “ไม่ควร” เหตุผลที่คิดเช่นนี้เป็นเพราะว่า หลายๆครั้งคนที่ลาออกไป มีเหตุผลที่จำเป็นจริงๆ เช่น การลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ หรือด้วยเหตุผลของสุขภาพ หรือบางครั้งก็เป็นการลาออกเพื่อไปเลี้ยงบุตร ซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่ลาออกไปอาจจะมีศักยภาพและทักษะความสามารในการทำงานที่ดี แล้วทำไมองค์กรจะต้องปฏิเสธในการรับคนเก่งเหล่านี้กลับมา

นอกจากนี้การรับคนเก่ากลับเข้ามาทำงาน ก็เป็นการช่วยย่นระยะเวลาในการปรับตัวของพนักงานด้วย เพราะคนเก่าย่อมรู้ถึงวัฒนธรรม ระเบียบและกฎต่างๆขององค์กรดีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งการกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งอาจจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มเติมในช่วงที่เขาไม่อยู่เท่านั้น

แน่นอนแม้ผมจะเห็นด้วยกับการรับคนเก่ากลับเข้ามาทำงาน แต่กระบวนการกลั่นกรองในการรับคนเก่าเข้ามาทำงานยังคงต้องมีอยู่ เพื่อให้คนเก่าที่รับเข้ามาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ดังนั้นอะไรบ้างที่คุณควรจะคำนึงถึงเมื่อคุณต้องรับคนเก่าเข้ามาทำงาน

อย่างแรกคือ อะไรเป็นเหตุผลที่เขาออกในครั้งนั้น ถ้าเหตุผลการออกของเขามีที่มาที่ไปที่ดี เช่น ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ องค์กรก็คงไม่น่ามีปัญหาที่จะให้เขาสอบผ่านในขั้นตอนนี้ แต่ถ้าเหตุผลของการออกเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว องค์กรอาจจำเป็นต้องตัดเขาออกจากการรับกลับเข้ามาทำงานใหม่

ถัดมาต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมของพนักงานเก่ากับตำแหน่งที่จะรับเขากลับเข้ามาทำ แม้จะรู้ว่าพนักงานคนดังกล่าวเคยทำงานได้ดีในอดีต แต่ในปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป ความท้าทายของงานที่ทำก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยส่วนมากพนักงานจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่า องค์กรเอาเขามาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเขาหรือไม่ ซึ่งถ้าทักษะความรู้ความสามารถของเขาเข้ากันได้กับงานใหม่ ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าอย่างแน่นอน

ดังนั้นก่อนที่เริ่มต้นทำการจ้างคนเข้ามาทำงาน องค์กรจำเป็นต้องระบุตำแหน่งและลักษณะของงานให้ชัดเจน ว่าตำแหน่งดังกล่าวต้องการคนที่มีทักษะอะไรบ้าง จากนั้นประเมินพนักงานเก่าเหมือนกับที่องค์กรประเมินพนักงานใหม่ เปรียบเทียบทักษะต่างๆตามความเหมาะสม ก่อนที่จะตัดสินใจรับเขากลับมาทำงานอีกครั้ง

และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ อย่าลืมมองดูพนักง่านที่อยู่ในองค์กรรุ่นราวคราวเดียวกับคนที่กำลังจะกลับเข้ามา ว่าตำแหน่งและค่าจ้างของคนที่จะกลับเข้ามาใหม่ มันสูงและมากกว่าคนที่อยู่ปัจจุบันเกินไปหรือไม่ ถ้ามากจนเกินไป อาจทำให้พนักงานที่อยู่กับองค์กรนาน ๆ โดยไม่ได้โยกย้ายไปไหน อาจรู้สึกน้อยใจและเข้าใจว่าถ้าอยากได้เงินและได้ตำแหน่งเพิ่ม ต้องลาออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่

สุดท้ายคือการสื่อสาร องค์กรจำเป็นต้องสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจนกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับพนักงานภายในที่หมายปองตำแหน่งดังกล่าวอยู่ สื่อสารให้ชัดเจนว่าทำไมองค์กรจึงเลือกเขาคนนี้เข้ามาทำงานในตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้องค์กรยังจำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงานที่รับกลับเข้ามาด้วยว่า ขณะนี้องค์กรอยู่ในสถานการณ์อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างขององค์กร เป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ต่างๆ เพราะการสื่อสารจะช่วยลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องได้

ดังนั้นหากเรามีแนวทางในการรับพนักงานที่ลาออกไปแล้ว กลับเข้ามาทำงานใหม่ ที่ชัดเจน ก็น่าจะส่งผลดีแต่องค์กร มากกว่าส่งผลเสีย เพราะฉะนั้น ผมสนับสนุนครับ
                            อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
                            กรรมการผู้จัดการ
                            บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
                            www.orchidslingshot.com
                            apiwut@riverorchid.com