ภาวะผู้นำแบบภายในหรือแบบภายนอก


จากประสบการณ์การทำงานในฐานะโค้ชผู้บริหารมาหลายปี ทำให้ผมมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้ผมสังเกตเห็นลักษณะเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำอย่างหนึ่ง ที่จำเป็นต้องสร้างความสมดุลภายในตัวผู้นำทุกคน สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนั้น สามารถแบบออกได้เป็น 2 ลักษณะในตัวผู้นำคือ ภาวะผู้นำแบบภายในและภาวะผู้นำแบบภายนอก

การแบ่งผู้นำออกเป็นสองลักษณะนี้ ผมดูจากการใช้เวลาและพลังงานของผู้นำว่ามีแนวโน้มไปทางด้านใดมากกว่ากัน กับทีมงานหรือกับการออกไปทำงานภายนอก ผมเคยถามผู้นำหลายคนว่า เขามีภาวะผู้นำแบบภายในหรือภายนอก หลายคนต้องใช้เวลาพักใหญ่ในการคิด เพราะมีผู้นำน้อยคนมากที่จะมาคิดและพิจารณาเรื่องเหล่านี้ แต่ถ้ามองกันจริงๆแล้ว ผู้นำที่พิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง จะรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้นถึงรูปแบบและประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง

โดยปกติแล้ว ผู้นำโดยส่วนมากมีแนวโน้มที่จะชอบใช้ภาวะผู้นำด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านหนึ่ง ทั้งนี้เหตุผลอาจจะมาจากความชอบส่วนตัว บทบาทหน้าที่ที่ทำ หรือแม้แต่วัฒนธรรมขององค์กรก็สามารถส่งผลต่อการกระทำของผู้นำได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่โดยบทบาทหน้าที่แล้วจะมีภาวะผู้นำแบบภายในมากกว่าภายนอก ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นำแบบภายนอกมากกว่าภายใน

สิ่งที่ผมอยากแนะนำให้กับผู้นำทุกคนคือ คุณควรจะมีภาวะผู้นำแบบภายในและแบบภายนอกที่สมดุลกัน แต่ก่อนที่จะสร้างความสมดุลได้นั้น คุณต้องรู้ก่อนว่า ณ ตอนนี้คุณมีภาวะผู้นำเป็นอย่างไร ลองมาดูกันว่า ผู้นำแบบภายในและผู้นำแบบภายนอกมีลักษณะพฤติกรรมเป็นอย่างไร และในการที่คุณจะรู้ว่าคุณเป็นแบบไหน คุณลองคิดดูว่า เวลาทำงานส่วนมากที่คุณมี คุณใช้ไปกับเรื่องใดต่อไปนี้บ้าง

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com