มัณฑนา รักษาชัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินบุคิกภาพและพฤติกรรม
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : โพสต์ ทูเดย์ 1 ม.ค. 59