ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ

วันก่อนผมไปเป็นวิทยากรรับเชิญเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำในงานสัมมนาแห่งหนึ่ง หลังจากจบการบรรยาย มีคนเดินเข้ามาหลังไมค์เพื่อคุยหลายคน โดยมากเข้ามาถามคำถามทั่วไป คุยกันอยู่นานจนกระทั้งเก็บของเสร็จ กำลังจะลงลิฟต์ มีผู้บริหารท่านหนึ่งแทรกตัวเข้ามาในลิฟต์แล้วถามผมต่อเป็นคำถามสุดท้ายด้วยหน้าตา เคร่งเครียดว่า Inspirational Leadership คืออะไร แล้วทำอย่างไรจึงเป็นผู้นำลักษณะนี้ได้

ดูจากลักษณะของผู้ถามแล้วเชื่อได้ว่าเขาคงต้องการคำตอบจริงๆ และไม่น่าจะปล่อยผมไปง่ายๆแน่ ถ้าไม่ได้คำตอบ

Inspirational Leadership คือผู้นำที่สร้างแรงบันบาลใจให้แก่ผู้ตาม หมายถึงความสามารถที่จะชี้แนะ และจูงใจผู้อื่นด้วยวิสัยทัศน์ที่มีพลังโน้มน้าวจิตใจ เป็นทักษะที่ทำให้ผู้นำมองการณ์ไกลและเป็นความ สามารถที่ช่วยสร้างความน่าตื่นเต้นในการทำงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคน

Inspirational Leadership ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ซึ่งหากทำครบถ้วนจะสามารถ ปลดปล่อยพลังด้านบวกของพนักงานออกมาได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยทั้ง 5 นี้ประกอบไปด้วย

1. การค้นหาคุณค่าในการทำงาน

คนจะสามารถทำงานอย่างเต็มที่ได้หากเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่กำลังทำ ในปัจจุบันเงินไม่ได้เป็นปัจจัยเดียว ที่ทำให้คนทำงานอีกต่อไป การเติบโตในหน้าที่การงาน ความสำเร็จ และชื่อเสียงเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้าคนเราภูมิใจในงานที่ตนเองทำและเข้าใจว่างานที่ทำนั้นมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร ความมุ่งมั่น ที่มีอยู่ภายในจะผลักดันให้ตัวของเขาเองพยายามสร้างความสำเร็จเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ

ดังนั้นผู้นำที่ดีต้องเชื่อมโยงและชี้ให้พนักงานเห็นและเข้าใจได้ว่างานที่พวกเขาทำอยู่นั้น มีคุณค่า ต่อพวกเขาและเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการได้อย่างไร

2. การนำด้วยวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่แค่คอนเซ็บที่เกิดจากกระแสความนิยมในแวดวงธุรกิจเท่านั้น แต่วัฒนธรรมองค์กรเป็น แกนสำคัญสำหรับความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งความสำคัญของวัฒนธรรมนี้เพิ่งได้รับการยอมรับและมองเห็น คุณค่าในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง วัฒนธรรมเป็นเรื่องของ “สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร” ไม่สามารถควบคุม ได้ด้วยกฎหรือกติกาที่มีอยู่

วัฒนธรรมในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้จากค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรในการที่จะก้าวไปสู่จุดๆหนึ่ง แต่การทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมตรงนี้ได้นั้นต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักของผู้นำในการสื่อสารและถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและค่านิยมออกมาเป็นรูปธรรม เป็นพฤติกรรมที่วัดได้ และส่งต่อความเข้าใจ เหล่านี้ไปสู่ พนักงานอย่างชัดเจน

3. ความเชื่อมั่นในตัวพนักงาน

ถ้าพูดถึงความเชื่อมั่นแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างกันง่ายๆ ต้องใช้เวลา ผู้นำที่ยืนเฉยๆและชี้นิ้วสั่งงาน ให้พนักงานทำตามอย่างเดียว คงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ ผู้นำที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ต้องเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวพนักงานก่อนแล้วความเชื่อมั่นนั้นจะนำไปสู่ความมุ่งมั่น ความผูกพันและ ความภักดีของพนักงานต่อไป

จากการวิจัยที่เปรียบเทียบเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจของหุ้นส่วนที่มีความเชื่อมั่นในกันและกัน พบว่าความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานความเชื่อมั่นต่ำ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจสูงขึ้นถึง 6 เท่าและความรวดเร็ว ในการทำงานอยู่ที่ระดับต่ำสุด

4. การสร้างความโปร่งใส

ต้องยอมรับว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการความโปร่งใสในการทำงาน ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่ หายนะได้ เพราะด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ฉับไว ทั้ง Facebook และ Twitter ทำให้ความผิดพลาดสามารถทอดถ่าย ถึงสาธารณชนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือภายในองค์กรหรือข่าวที่ออกสู่ภายนอกโดยสำนัก ข่าวที่ทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้นผู้นำต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้สามารถเข้าสู่ยุคของการสื่อสารที่รวดเร็วเช่นนี้ได้ ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของความโปรงใส่

5. การเชื่อมโยงเครือข่ายและความสัมพันธ์

ในโลกปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆเป็นสิ่งจำ เป็นสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กันภายในทีม ระหว่างทีม หรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆ

อย่างที่รู้กันดีว่า สังคมไม่ว่าออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการเชื่อมโยง จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง และแน่นอนว่าการเชื่อมต่อที่ดี ไม่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางเดียว มันต้องเป็นแบบสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกัน หรือการตัดสินใจที่ทำให้คนรู้สึกว่า ความคิดเห็นของเขาได้รับการตอบสนอง มันไม่ใช่เรื่องของการออกคำสั่งอีกต่อไป ผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ถามคำถามให้เป็น ตอบสนองอย่างเหมาะสม และมีความเป็นผู้นำที่สัมผัสจับต้องได้

ไม่รู้ว่าคำตอบนี้ช่วยคุณคนที่ถามได้มากน้อยเพียงใด เห็นเขาขอบคุณแล้วเดินออกจาก ลิฟท์ไปด้วย สีหน้าครุ่นคิดอย่างเงียบๆ

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com