หลังวิกฤตผ่านไป ภาวะผู้นำของหลายคนถูกสั่นคลอน ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำบางคนถูกพัดพาไปพร้อม “น้องน้ำ” 
 
ส่ิงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้นำภาครัฐเท่านั้น แม้แต่ในบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็มีปัญหานี้เช่นกัน ที่สำคัญอย่าคิดว่านี่เป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูงเพียงกลุ่มเดียว เพราะผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างานระดับล่างบางคนก็ประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน

เป็นที่ทราบดีว่า วิกฤตสร้างโอกาสแต่หากบริหารจัดการไม่ดี วิกฤตก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นกัน

วันนี้วิกฤตผ่านไปแล้ว แต่...ไม่นาน ก็อาจย้อนกลับมาใหม่

ประเด็นที่น่าสนใจคือเราจะเรียกคืนความเชื่อมั่นในตัวผู้นำกลับมาได้อย่างไร

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจว่า “ความเชื่อมั่น” อาศัยเวลาในการสร้างและสั่งสมทีละเล็กละน้อย แต่ความเชื่อมั่นกลับสามารถสูญหายหรือถูกทำลายไปได้ภายในพริบตา

หากต้องการสร้างความเชื่อมั่น ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าความเชื่อมั่นมาจากไหน วันนี้ขอเสนอโมเดลที่เรียกว่า CRAB (คำแปลไม่เกี่ยวอะไรกับชื่อของท่านนายกเลย ... ด้วยความสัตย์จริง)

CRAB เป็นตัวย่อของพฤติกรรมที่ผู้นำควรแสดงออก

C – Connectedness (การเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่น) : ผู้นำต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้าง ผู้นำหลายคนลืมประเด็นสำคัญนี้ไป ทำตัวห่างเหินใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องบนหอคอยงาช้างที่ยากจะเข้าถึง ดูวุ่นวายกับการงานจนไม่มีเวลาแม้แต่จะพูดคุยด้วยซ้ำ บางคนแทนที่จะใช้เวลากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มาก รู้จักเขา เข้าใจเขา กลับใช้เวลากับคนข้างบนมากเกินไป จนลืมไปว่าคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำ คือ “ผู้ตาม”

R – Reliability (เป็นที่พึ่งได้): ผู้นำที่ดีต้องสามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามยาก หากวิกฤตมาถึงผู้นำคือคนแรกที่สละเรือความเชื่อมั่นคงเกิดขึ้นได้ยาก การเป็นที่พึ่งยังหมายรวมถึงการรักษาคำพูด ทำตามสัญญา พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น (Walk the Talk) เพราะหากไม่เช่นนั้นคำพูดของผู้นำก็จะกลายเป็นเพียงแค่ลมปาก อย่าลืมว่าการกระทำดังกว่าส่ิงที่พูด (Action speaks louder than words)

A – Ability (มีความรู้ความสามรถ): ความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนรอบข้างรู้สึกว่าผู้นำคนนั้นๆ เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จอย่างน่ายกย่องชมเชย แต่น่าเสียดายที่ผู้นำหลายคน “อมภูมิ” มากเกินไป จนหลายคนรอบข้างเริ่มสงสัยว่าจริงๆ แล้วมี “ภูมิ” รึเปล่า ในระหว่างการโค้ชผู้บริหาร ผมแนะนำผู้นำหลายท่านให้ “ปล่อยของ” บ้างถ้ามีอยู่จริง การที่มีดีแต่ไม่เอาออกมาใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับมีดที่ไม่เคยชักออกจากฝัก

B – Believable (น่าเชื่อถือ) : ความเชื่อถือเบื้องต้นเกิดจากสิ่งที่เห็น ดังนั้นผู้นำจำเป็นต้องแต่งตัวและสร้างบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากรูปกายภายนอกแล้ว ความคิดที่อยู่ข้างในก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ ทัศนคติหรือค่านิยม เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาทางพฤติกรรม หลายครั้งที่องค์กรได้ผู้นำที่เก่งมาบริหารงาน ถ้าเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ดีก็คงเรียกศรัทธาได้ยาก ปัญหาอยู่ที่ว่าความเก่งดูง่ายกว่าความดีและความดีวัดยากกว่าความเก่ง องค์กรส่วนใหญ่เลยให้ความสำคัญมากเกินไปในเรื่องของความเก่งจนหลงลืมความดีไป
หากผู้นำพยายามสร้าง CRAB ให้เกิดขึ้น ทุกวี่ทุกวันสม่ำเสมออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความเชื่อมั่นศรัทธาย่อมกลับมา เพียงแต่ต้องใช้เวลาและความอดทน เหมือนคำกล่าวที่ว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออคิด สลิงขอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ twitter@apiwutp