เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560