ที่ปรึกษาปัญหาชีวิต

หลายครั้งที่ HR หรือหัวหน้างานโดยตรง ต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้กับพนักงาน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ อย่างเช่นเงินทองไม่พอใช้ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ อย่างเช่น เมียหนีไป กับชายอื่น สามีมีกิ๊ก ลูกติดยา เจ้าหนี้ตามล่า เป็นต้น

ปัญหาแบบนี้หากเกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันตก หัวหน้าหรือ HR คงแนะนำให้พนักงานไปพบและปรึกษานักจิตบำบัด (Therapist) แต่ดูเหมือนว่าวิธีการแบบนี้คงไม่เหมาะกับวัฒนธรรมคนไทย

หากปัญหาแบบนี้ เกิดขึ้นในองค์กรใหญ่ๆ ที่พอจะมีสตางค์บ้าง ก็จะมีบริการพิเศษเพื่อช่วยเหลือพนักงาน ที่เรียกกันว่า EAP (Employee Assistance Program) โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักจิตบำบั (Therapist) หรือนักจิตวิทยา (Psychologist) มาให้บริการแก่พนักงาน ผ่านการพูดคุยทางโทรศัทพ์โดยพนักงานไม่ต้องเปิดเผยตนเอง

แต่ในสภาพความเป็นจริงหลาย ๆ องค์กรไม่มีเงินทุนหนาพอที่จะซื้อบริการแบบนี้ได้ ดังนั้นหัวหน้างานและ HR จึงต้องกลายมาเป็นที่ปรึกษาจำเป็น ในการรับฟังและให้คำแนะนำกับพนักงานในเรื่องส่วนตัว ซึ่งถึงแม้บางครั้งดูเหมือนว่าบางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่ปัญหาส่วนตัวของพนักงานย่อมส่งผลต่อการทำงานไม่มากก็น้อย...อย่างไม่ต้องสงสัย

เพราะฉะนั้น HR และหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการให้คำแนะนำกับพนักงานในเรื่องดังกล่าวติดตัวไว้บ้าง

ผมมีโอกาสอ่านข้อเขียนของเภสัชกรพงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด ที่แนะนำเทคนิค 3 ประการในการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุก ๆ ท่าน จึงขอนำมา “เล่าต่อ” ให้ฟัง

เปิดใจ - ในฐานะที่ปรึกษา ต้องเปิดใจรับฟังอย่างไม่มีอคติ อย่าคิดว่าเป็นเรื่อง “ไร้สาระ” เพราะทุกๆ คนไม่มีใครคิดว่าเรื่องที่ตนเองกังวลใจเป็นเรื่อง “ไร้สาระ” อย่าเพิ่งตัดสินพนักงานว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว อย่าเพิ่งแนะนำ อย่าเพิ่งปฏิเสธ อย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งไม่เชื่อ ทำใจให้กลางๆ รับฟังและถามคำถาม เพื่อให้เข้าใจประเด็นปัญหาอย่างรอบด้านและลึกซึ้งมากขึ้น

เข้าใจ - ในระหว่างการรับฟัง โปรดแสดงให้พนักงานเห็นว่าเราเข้าใจในปัญหาและความรู้สึกหรือผลกระทบที่มีต่อเขา การแสดงความเข้าใจไม่ได้แปลว่าเห็นด้วย แต่การแสดงความเข้าใจอย่างจริงใจจะทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและวางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังและพร้อมที่จะเปิดรับคำแนะนำที่อาจจะมีให้ต่อไป

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามข้อคิดในการบริหารจัดการเพิ่มเติมได้ที่ twitter@apiwutp
www..facebook.com/OrchidSlingshot