อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 6 - อาทิตย์ที 9 กรกฎาคม 2560