ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : K SME Inspired Q2/2017 Vol. 11/ No. 42